652-0911/01 – Teorie ocelářských pochodů (TeorOP)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět vysvětlit princip odstaňování plynů z oceli - student bude umět charakterizovat procesy probíhající na rozhraní struska-kov na základě termodynamiky a kinetiky - student bude umět formulovat podmínky pro optimální průběh ocelářských pochodů

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí o termodynamice, kinetice a mechanismu hlavních ocelářských reakcí. Pozornost je věnována chování plynů, příměsí a nekovových vměstků v hlavních ocelářských výrobních agregátech při mimopecní pánvové metalurgii i během plynulého lití oceli, výrobě vysoce čisté oceli a modifikaci nekovových vměstků.

Povinná literatura:

MYSLIVEC, Th. Fyzikálně chemické základy ocelářství. Praha: SNTL,1971, 445 s. DUDEK, R. Teorie technologických procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2571-7. ADOLF, Z. Teorie ocelářských pochodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3349-1. BŮŽEK, Z. Základní termodynamické výpočty v ocelářství. Hutnické aktuality 29, 1988, č. 7, 105 s. FRUEHAN, R. J. The Making, Shaping and Treating of Steel. Steelmaking and Refining Volume. Pittsburgh: AISE Steel Foundation, 1998. ISBN 978-0-930767-02-0.

Doporučená literatura:

Sborníky konferencí: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Sborníky konferencí: METAL. Sborníky konferencí: IRON AND STEELMAKING.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rovnováhy. Rovnovážná konstanta a způsoby jejího vyjadřování. Princip akce a reakce. Kriteria rovnováhy dějů (G, K). Reakční izoterma a její význam. Ideální roztok – Raoultův zákon. Zředěný roztok – Henryho zákon. Termodynamická aktivita složky v roztoku. Způsoby vyjadřování aktivity složky v roztoku. Výpočet součinitelů aktivit ve vícesložkových soustavách. Roztavené ocelářské strusky – molekulární teorie strusek. Iontová teorie strusek. Afinita prvků – zvláště ke kyslíku. Nernstův rozdělovací zákon. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. Reakce probíhající při výrobě a rafinaci oceli: oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. Odfosfoření oceli. Odsíření oceli. Rozpustnost plynů v kovech; závislost na parciálním tlaku plynu a teplotě. Vodík v železe a oceli. Dusík v železe a oceli. Kyslík v železe a oceli. Uhlíková reakce a její význam při výrobě a rafinaci oceli. Vliv tepoty a tlaku na průběh uhlíkové reakce. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. Srážecí dezoxidace oceli. Difúzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickými struskami. Vměstky v oceli. Nukleace vměstku a modifikace vměstků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.