652-0912/02 – Plasticita a strukturotvorné procesy při tváření kovů (PLSPhD)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KUN186 doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět zkoumat a matematicky popsat základní deformační mechanismy, plastické vlastnosti a strukturotvorné děje spojené s tvářením za studena i za tepla a probíhající během volného či řízeného ochlazování tvářených výrobků. Studen bude schopen aplikovat tyto znalosti při optimalizaci a řízení strukturních i mechanických vlastností materiálu po objemovém tváření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje ucelené teoretické poznatky o plasticitě kovových materiálů. Pozornost je věnována rovněž strukturotvorným dějům spjatým s tvářením za studena i za tepla a probíhajícím během volného či řízeného ochlazování tvářených výrobků.

Povinná literatura:

ELFMARK, J. Plasticita kovů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1986. KACHANOV, L.M. Fundamentals of the theory of plasticity. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 2004. ISBN 0-486-43583-1. KAWULOK, R., et al. Transformation kinetics of selected steel grades after plastic deformation. Metalurgija. 2016, 55(3), 357-360. ISSN 0543-5846. CHAKRABARTY, J. Theory of plasticity. 3rd edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006. ISBN 0-7506-6638-2.

Doporučená literatura:

KAWULOK, R. aj. Vliv velikosti zrna a předchozí deformace na ARA diagram oceli 20MnCrS5. Hutnické listy. 2014, 67(6), 3-9. ISSN 0018-8069. TAMURA, I. et al. Thermomechanical processing of high-strength low-alloy steels. London: Butterworths, 1988. ISBN 0-408-11034-1. HADASIK, E. and I. SCHINDLER, ed. Plasticity of metallic materials: deformation behaviour, structure development, testing, modeling. Gliwice: Publishers of the Silesian University of Technology, 2004. ISBN: 83-7335-197-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, referát na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování referátu na základě studia cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Krystalická stavba kovů, poruchy mřížky, skluzové systémy v ocelích a slitinách neželezných kovů. Role dislokací a energie vrstevné chyby při plastické deformaci. Dislokační a difuzní mechanismus plastické deformace, podmínky pro vyvolání superplasticity. Plastická deformace polykrystalu, různé komponenty zpevnění. Křivka deformace–napětí, základní matematické popisy, výpočet kritické deformace z Hollomonovy rovnice. Analýza a predikce křivek deformace–napětí ovlivněných dynamickými uzdravovacími procesy. Metodika stanovení aktivační energie při tváření za tepla. Matematický popis kinetiky rekrystalizace, úprava Avramiho rovnice. Mezní stav napjatosti, mezní plasticita, ukazatel stavu napjatosti, mapy lomových mechanismů. Možnosti ovlivňování strukturotvorných procesů během tváření za tepla a závěrečného ochlazování. Metodika sestavování rozpadových diagramů, vliv předchozí deformace na (D)CCT diagramy. Fyzikální optimalizační simulace konvenčních a řízených metod objemového tváření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.