652-1415/02 – Slévárenství automobilových dílů (SAD)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAW020 Ing. Martina Bašistová
KIE0022 Ing. Šimon Kielar
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat a srovnávat základní postupy výroby forem a jader. Student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu. Student bude umět objasnit vznik nejvýznamnějších vad odlitků. Student bude umět popsat materiálové a slévárenské vlastnosti materiálů na odlitky pro automobilový průmysl.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

1. Přehled výroby odlitků pro automobilový průmysl. Technologický tok výroby ve slévárně. 2. Výroba odlitků do jednorázových pískových forem. Formovací materiály – ostřiva, pojiva. 3. Formovací materiály I. až IV. generace. Vlastnosti formovacích a jádrových směsí, zkoušení. 4. Technologie výroby pískových forem a jader. Výroba přesných automobilních odlitků. Skořepinové formování, použití vytavitelného a odpařitelného modelu. 5. Odlévání do kovových forem.(Gravitační, tlakové, nízkotlaké, odstředivé). 6. Proudění tekutého kovu ve vtokové soustavě, zabíhavost kovu, statické a dynamické působení kovu na formu. 7. Tuhnutí a krystalizace kovu. Plyny v kovu a ve formě. 8. Objemové smršťování kovu a jeho důsledky. Tepelné uzly a jejich zneškodňování 9. Lineární smršťování v odlitcích. Vznik napětí v odlitcích. 10. Zpracování technologického postupu výroby odlitku. Vady odlitků. 11. Materiály na odlitky. Litiny – struktura, vznik grafitu, základní kovová hmota. Mechanické vlastnosti litin. 12. Metalurgie litin – očkování a modifikace 13. Automobilní odlitky z neželezných kovů. Slitiny hliníku a slitiny hořčíku. 14. Metalurgie slitin Al a Mg.

Povinná literatura:

[1] JELÍNEK, Petr. Slévárenství. 5. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1282-3. [2] MICHNA, Štefan a Iva NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6. [3] HAMPL, Jiří. Metalurgie slévárenských slitin: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. ISBN 978-80-248-3585-3. [4] SCHLEG, Frederick P. a Frederick H. KOHLOFF. Technology of metalcasting. Des Plaines: American Foundry Society, c2003. ISBN 0-87433-257-5.

Doporučená literatura:

[1] CHRÁST, Jaroslav. Slévárenská zařízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-455-9. [2] CAMPBELL, John. Castings practice: the 10 rules of castings. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 0-7506-4791-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 bodově hodnocená seminární práce 1 bodově hodnocený protokol z měření 2 bodově hodnocené programy

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do slévárenství - historická a hospodářská data. Možnosti a hranice výroby odlitků. Průběh výroby odlitku od výkresu po expedici. 2. Rozdělení výrobních způsobů podle druhu formy. Výroba odlitků do kovových forem. Výroba odlitků do jednorázových pískových forem. 3. Druhy a vlastnosti formovacích směsí, pojivové soustavy I. – IV. generace, příprava a zkoušení formovacích směsí 4. Regenerace ostřiv základní principy, hodnocení regenerátu 5. Proudění kovu ve formě. Vtoková soustava odlitku. 6. Statické a dynamické působení kovu na formu. Plyny v kovech a ve slévárenské formě. 7. Krystalizace a tuhnutí odlitku. 8. Objemové změny při tuhnutí odlitku a nálitkování. 9. Napětí v tuhnoucích a chladnoucích odlitcích.Vady odlitků a jejich předcházení. 10. Přehled materiálů na odlitky. Ocelové odlitky 11. Litiny – struktura, vznik grafitu, základní kovová hmota. Mechanické vlastnosti litin. 12. Metalurgie litin – očkování a modifikace 13. Výroba odlitků z neželezných kovů 14. Závěrečná konzultace Cvičení: 1. Suroviny pro přípravu formovacích směsí, ostřiva, pojiva 2. Příprava a zkoušení formovacích směsí – laboratoř formovacích směsí – protokol z výsledků měření 3. Technologie formování – ukázky formování na dělený a nedělený model, model s volnými částmi, pravé nepravé jádro 4. Formování a odlití jednoduchého odlitku z Al slitiny 5. Exkurze v modelárně a slévárně litiny 6. Čtení strojnického výkresu, značky, razítko – součást na výkrese nakreslit axonometricky 7. Výpočet metalostaického tlaku a vztlaku 8. Slévárenský postupový výkres, volba dělící roviny odlitku, úkosů, přídavků 9. Exkurze ve slévárně hliníkových odlitků s metodami vysokotlakého a nízkotlakého lití 10. Návrh a výpočet vtokové soustavy odlitku – (program) 11. Výpočet objemu nálitku – (program) 12. Slitiny železa na odlitky, oceli, litiny, normy, vlastnosti 13. Seminář metody Rapid prototyping, počítačové simulace 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních min. 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování projektu, účast dle domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní