652-1907/01 – Teorie slévárenských pochodů při výrobě odlitků (TSPvO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat systematiku slitin železa na odlitky, znát termodynamické a kinetické souvislosti výrobních fází ocelí i grafitických litin, poznat termodynamické a kinetické pochody výrobních fází nelegovaných a legovaných ocelí i litin na elektrických indukčních a obloukových pecích, navrhnout a aplikovat způsoby dezoxidace, rafinace a legování, řešit metod

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět podává teoretické a technologické poznatky o metalurgickém zpracování slitin železa a neželezných kovů. Zaměřuje se zejména na souvislosti úrovně metalurgického zpracování taveniny a tvorby mikro a makro struktury odlitků z ocelí, grafitických litin a neželezných kovů.

Povinná literatura:

ŠENBERGER, J., K. STRÁNSKÝ aj. Metalurgie. Brno: VUT Brno, VUTIUM, 2008. ISBN 978-80-214-3632-9. KALOUSEK, J. a Ľ. DOBROVSKÝ.Teorie hutnických pochodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. LEVÍČEK, P. a K. STRÁNSKÝ. Metalurgické vady ocelových odlitků. Praha: SNTL Praha, 1984. ELBEL, T. aj. Vady odlitků ze slitin železa. Brno: MATECS, 1992. ALLIBERT, M. et. al. Slag atlas. Düsseldorf: 1995. ISBN 3-514-00457-9.

Doporučená literatura:

DOBROVSKÁ, J. Teorie metalurgických pochodů–Sbírka příkladů, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0162-0. MYSLIVEC, T. Fyzikálně chemické základy ocelářství. Praha: SNTL, 1971. KEPKA, M. Rafinace oceli. Praha: SNTL, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vlastnosti a struktura tekutých kovů a slitin. Zabíhavost kovů a slitin. Působení tlaku kovu ve formě. Zákonitosti proudění kovu ve vtokové soustavě. Typy vtokových soustav a jejich výpočet. Plyny ve slévárenské formě. Kondenzační zóna vody ve formě. Krystalizace kovu. Nukleace. Růst krystalů. Tuhnutí kovu. Tepelná osa. Objemové smršťování kovu. Vznik staženin. Tepelné uzly. Nálitkování a usměrněné tuhnutí. Smršťování kovu v pevném stavu. Smršťovací napětí a vznik trhlin. Vlastnosti kovů v teplotní oblasti solidu. Vnitřní pnutí v odlitku a vznik prasklin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.