652-1908/02 – Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů na odlitky (MTMO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude: Umět objasnit metalurgické postupy při tavení slitin neželezných kovů Popsat výrobu odlitků neželezných kovů Znát materiálové i slévárenské vlastnosti litin a neželezných kovů Umět aplikovat ovlivňování primární krystalizace slitin

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí o slitinách neželezných kovů. Zabývá se klasifikací vlastností kovových slitin a jejich vyhodnocování pomocí různých metodik. Záměrem je ukázat na širší souvislosti mezi technologií výroby kovových slitin a jejich užitnými vlastnostmi.

Povinná literatura:

MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. ROUČKA, J. Metalurgie neželezných slitin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2790-6. KOŘENÝ, R. Slévárenství neželezných kovů a slitin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1971. TOTTEN, G. E. and D. S. MACKENZIE, ed. Handbook of aluminum. Volume 1, Physical metallurgy and processes. New York: Marcel Dekker, c2003. ISBN 0-8247-0494-0.

Doporučená literatura:

4. Holečkova konference: téma: trendy ve zpracování slitin neželezných kovů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. ISBN 978-80-02-02303-6. RIEDRICH, H. E. and B. L. MORDIKE, ed. Magnesium technology: metallurgy, design data, applications. Berlin: Springer, c2006. ISBN 3-540-20599-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozdělení klasifikace litin, mechanické vlastnosti, podíl litin na odlitcích ze slitin železa. Suroviny pro tavení litin, kovová vsázka, legury, struskotvorné přísady. Tavicí agregáty pro tavení litin. Tavení v kuplovnách. Tavení v indukčních a obloukových pecích, plamenné pece. Změny chemického složení, ovlivňování krystalizačního procesu atd. Výroba odlitků ze slitin neželezných kovů. Tavení slitin neželezných kovů, tavící agregáty, fyzikálně-chemické pochody při přípravě slitin. Plyny ve slitinách neželezných kovů, metody odplyňování tavenin. Tuhnutí a ochlazování kovů a slitin, ovlivňování primární krystalizace. Očkování a modifikace. Metalurgie a technologie slitin na bázi mědi, hliníku a hořčíku. Slitiny zinku, niklu, titanu, cínu, olova pro slévárenské použití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.