652-1909/04 – Metalurgie a technologie slitin železa na odlitky (MTSFeO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znát termodynamické a kinetické pochody výrobních fází nelegovaných a legovaných litin a ocelí pro odlitky tavených na elektrických indukčních i obloukových pecích, navrhnout a aplikovat způsoby dezoxidace, rafinace a legování, řešit metody mimopecního zpracování a metalurgické vady ocelových odlitků.Charakterizovat systematiku slitin železa pro odlitky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje teoretické i technologické poznatky o pochodech probíhajících při odlévání a tuhnutí odlitků ze slévárenských slitin. Zaměřuje se zejména na: objemové smršťování slitin železa, pnutí, interakci odlitku a formy a stanovení podmínek pro simulace slévárenských procesů.

Povinná literatura:

ŠENBERGER, J. aj. Metalurgie. Brno: VUT, VUTIUM, 2008. ISBN 978-80-214-3632-9. KALOUSEK, J. a L. DOBROVSKÝ.Teorie hutnických pochodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. LEVÍČEK, P. a K. STRÁNSKÝ. Metalurgické vady ocelových odlitků. Praha: SNTL Praha, 1984. ELBEL, T. aj. Vady odlitků ze slitin železa. Brno: MATECS, 1992. ALLIBERT, M. et. al. Slag atlas. Düsseldorf: 1995. ISBN 3-514-00457-9.

Doporučená literatura:

DOBROVSKÁ, J. Teorie metalurgických pochodů–Sbírka příkladů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0162-0 BENDA, M. Elektrometalurgie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termodynamické základy ocelářských pochodů. Roztoky roztavených kovů, nekovů a plynů, strusky, základy krystalizace a segregačních pochodů. Normy a sortiment ocelí na odlitky pro všeobecné použití, korozivzdorné, žáruvzdorné a vysokolegované manganové oceli. Elektrický a tepelný režim práce elektrické obloukové pece a elektrické indukční pece. Vyzdívky elektrických obloukových pecí a dusací hmoty elektrických indukčních pecí. Výrobní procesy nelegovaných a legovaných ocelí na odlitky v zásadité a kyselé elektrické obloukové peci, intenzifikace. Výrobní procesy nelegované a legované oceli v elektrické indukční peci. Funkce hlavních termodynamických a kinetických podmínek metalurgických pochodů. Dezoxidace oceli v licí pánvi a odlévání. Sekundární metalurgie ve slévárnách oceli.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.