652-2001/02 – Základy teorie a technologie výroby železa a oceli (ZTTVŽO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUP0018 Ing. Jiří Cupek
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní fyzikálně – chemické děje probíhající při výrobě surového železa a děje probíhající při výrobě oceli v primárních agregátech představující konvertory, tandemové pece a elektrické obloukové pece, včetně dezoxidace a legování oceli, - student bude umět využít základní teoretické poznatky a technologické principy při výrobě surového železa a oceli, - student bude umět na základní úrovni použít své znalosti z oblasti výroby surového železa a oceli v provozních podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení základních poznatků z oblasti teorie a technologie výroby surového železa. Studium je zaměřeno na vsázkové materiály a jejich úpravu, technologické principy výroby a základní chemické, tepelné a fyzikální děje probíhající při výrobě surového železa ve vysoké peci a při alternativních způsobech výroby železa. Dále je předmět zaměřen na základní poznatky a teoretické znalosti dějů probíhajících při výrobě oceli se zaměřením na fyzikálně – chemické děje, technologické principy výroby v primárních ocelářských agregátech, způsoby dezoxidace a legování oceli.

Povinná literatura:

KRET, J. Škodliviny při výrobě surového železa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0552-9. BABICH, A., et al. Ironmaking. Aachen: RWTH Aachen University Press, 2008. ISBN 3-86130-997-1. GHOS, A. and A. CHATTERJEE. Ironmaking and Steelmaking: Theory and Practice. Eastern Economy Edition, 2008. ISBN 978-81-203-3289-8. KRET, J. Základy teorie a technologie výroby železa a oceli – část I- železářství. Studijní opora k předmětu. 2013, 80 s. BAŽAN, J. a L. SOCHA. Základy teorie a technologie výroby železa a oceli – část II- Základy teorie a technologie výroby oceli. Studijní opora k předmětu. 2013, 58 s.

Doporučená literatura:

HONZA, O. a J. KRET. Kvalita železorudných surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0532-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro presenční studium : aktivní 80% účast na cvičeních, účast na exkurzích, vypracování zpráv z exkurzí, vypracování seminární práce a její presentace v PowerPoint, vypracování 2 semestrálních programů, 2 průběžné testy v rámci semestru. Požadavky pro kombinované studium : Vypracování seminární práce, vypracování 1 semestrálního programu, 1 test v rámci semestru. Zkouška pro presenční studium : kombinovaná (písemná a ústní) zkouška. Zkouška pro kombinované studium: kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Výroba surového železa: historie a současnost. Charakteristika vývoje výroby železa ve světě a v ČR. Teoretické základy výroby surového železa. Základní reakce ve vysoké peci. Redukce oxidů železa. Fyzikálně – chemické děje v oxidačních prostorech vysoké pece. 2.Suroviny pro výrobu surového železa: železné rudy, struskotvorné přísady. Požadavky, vlastnosti a možnosti úpravy. Aglomerace, peletizace, briketace rud. 3.Paliva pro výrobu surového železa: koks-jeho výroba, vlastnosti. Požadavky na kvalitu. Náhradní paliva. Příprava vysokopecní vsázky. Požadované vlastnosti vysokopecní vsázky. 4.Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci, základní principy. Spotřeba redukčního plynu. Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v oxidační zóně vysoké pece. 5.Alternativní způsoby výroby železa. Základní charakteristiky nejrozšířenějších technologických způsobů. Srovnání s klasickou vysokopecní výrobou. 6. Ocelářské strusky, charakteristika, jejich úloha a základní rozdělení. 7. Žárovzdorné materiály při výrobě oceli, rozdělení, vlastnosti, charakteristika základních žárovzdorných materiálů a jejich použití. 8. Základní ocelářské reakce, uhlíková reakce, oxidace Si, Mn, odfosfoření, odsíření oceli, podmínky průběhu reakcí. 9. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech s dmýcháním kyslíku horem, spodem, kombinované způsoby dmýchání, konstrukce zařízení, technologie výroby oceli. 10. Výroba oceli v tandemových pecích, elektrických obloukových pecích, konstrukce zařízení, technologie výroby oceli. 11. Dezoxidace oceli, úloha a způsoby dezoxidace, legování oceli, úloha feroslitin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: Vypracování programů a seminárního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní