652-2004/01 – Základy 3D modelování metalurgických procesů (Z3DMMP)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětuIng. Josef Walek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Walek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUP0018 Ing. Jiří Cupek
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti - student bude umět popsat výrobní technologický tok oceli od primární výroby, přes její zpracování na zařízeních sekundární metalurgie až po vlastní odlévání - student bude umět charakterizovat základní principy numerického modelování metalurgických procesů Získané dovednosti - student bude umět prakticky realizovat tvorbu 3D geometrie studovaného systému v CAD systému ANSYS DesignModeler - student bude umět aplikovat metody metalurgických výpočtů a stanovit nezbytné parametry numerického modelu proudění, lití či tuhnutí oceli.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikační možnosti využití softwarových produktů MS Office a 3D modeláře ANSYS DesignModeler v oblasti technologie výroby a odlévání oceli. Studenti získají teoretické a praktické znalosti v oblasti CAD systémů, osvojí si princip tvorby geometrie. Absolventi budou schopni na základě technologického zadání samostatně navrhnout například konkrétní rozměry litinové kokily pro výrobu ocelových ingotů, vytvořit vlastní geometrii licí soustavy, připravit technologické parametry odlévání (teplota lití oceli, rychlost lití apod.) a zvládnout tak technologii odlévání oceli. A to vše s využitím moderních počítačových aplikací.

Povinná literatura:

TKADLEČKOVÁ, M. Základy 3D modelování metalurgických procesů. Studijní opora k předmětu. 2013. ISBN 978-80-248-3580-8. MICHALEK, K.: Využití fyzikálního a numerického modelování pro optimalizaci metalurgických procesů. VŠB-TU Ostrava, 2001, 125 s. ISBN 80-7078-861-5. ANSYS FLEUNT User's Guide. GHOSH, A., CHATTERJEE, A.: Ironmaking and Steelmaking. Prentice-Hall of India Pvt.Ltd, 2008. 472 pages. ISBN-13 978-8120332898

Doporučená literatura:

Uživatelské příručky MS Word, MS Excel Časopisy Hutnické listy aj. Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná (ústní a písemná) zkouška. Vypracování 1 seminární odborné práce. 1 x test. 80 % účast na cvičeních. Projekty budou kontrolovány vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány mailem prostřednictvím IS.

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Modin_Animace/Opory/02_Metalurgicke_inzenyrstvi/02_Zaklady_3D_modelovani_metalurgických_procesu/Tkadleckova_Zaklady_3D_modelovni_metalurgickych_procesu.pdf

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na téma návrhu technologie výroby a odlévání ocelových ingotů včetně literární rešerše. Podmínky seminární práce: ************************* Struktura seminární práce: Titulní list, obsah, úvod - zadání, rozbory, experimentální část (návrh technologie – výrobní agregát vs. hm. a počet odlévaných ingotů, návrh licí teploty vs. rychlost lití/uvažovaný pokles teploty), tvorba geometrie licí sestavy, rozměry kokily dle oborové normy, závěry, citace použité literatury. Při zpracování rešerše musejí být použity min. 2 zahraniční aktuální literární zdroje z oblasti modelování odlévání a tuhnutí ocelových ingotů (z oblasti optimalizace výroby ingotů) = 1 článek = min. 1 normostrana (1 normostrana = 1800 znaků vč. mezer). Seminární práce musí být po formální stránce vypracována v souladu s pokyny pro zpracování BP. Současně s odevzdáním seminární práce (stačí v el. podobě) je třeba zaslat i zdrojové příspěvky v pdf (zejména zahraniční).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu Základy 3D modelování metalurgických procesů. 2. Základy technologie výroby a odlévání oceli. 3. Princip numerického modelování metalurgických procesů. Přehled dostupných simulačních software. 4. Technický výkres, terminologie. 5. Příprava projektu v prostředí ANSYS Workbench, schéma projektu, provázání souborů, přenos informací, formáty výstupů. 6. Stanovení technologických parametrů odlévání oceli - výpočet licí teploty. 7. Stanovení technologických parametrů odlévání oceli – výpočet rychlosti lití. 8. Úvod do problematiky získávání termodynamických veličin oceli a materiálu licí sestavy (resp. výrobního zařízení) pro numerické simulace proudění, lití a tuhnutí oceli. 9. Krystalizace oceli, průběh tuhnutí ocelového ingotu a výpočet doby tuhnutí ingotu, přehled vad v ingotech. 10. Krystalizace plynule lité oceli, význam určení součinitelů přestupu tepla. Přehled vad plynule litých předlitků. 11. Metody měření v hutním průmyslu – identifikace vstupních parametrů nezbytných pro nastavení numerického modelu metalurgického procesu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30 3
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní