652-2006/01 – Bakalářský seminář I (BakSe1)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAW020 Ing. Martina Bašistová
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KUN186 doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
MER0063 Ing. Václav Merta
OPE014 Ing. Petr Opěla, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět popsat problematiku z oblasti metalurgie železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů související s tématem bakalářské práce (BP), - student bude umět vyhodnotit literární podklady a formulovat teoretické poznatky bakalářské práce (BP). Získané dovednosti: - student bude umět zpracovat literární rešerši a kvalifikovaně pracovat s odbornou literaturou zaměřenou na řešenou problematiku bakalářské práce (BP), - student bude umět sestavit souhrn literárních poznatků tématu a vyhodnotit literární podklady při řešení bakalářské práce (BP).

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na aktivity související s řešením bakalářské práce studenta.

Povinná literatura:

Zásady pro vypracování bakalářské práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/studijni-predpisy/ Studijní a zkušební řád VŠB-TU Ostrava pro bakalářské studium. LIŠKA, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1 MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V.: Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2 KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J.: Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5.

Doporučená literatura:

Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava se zaměřením na metalurgii železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů, jako např.: Casting and Forgings News, Giesserei, Hutnické listy, International Foundry Research, International Materials Reviews, Iron & Steel Technology, Ironmaking & Steelmaking, ISIJ International, Litejnoje proizvodstvo, Metallic Materials, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Slévárenství, Stahl und Eisen, Steel Research International aj. Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, ISSTech, METAL, ICM&T, IFCP, Metal Forming aj.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student musí odevzdat vyučujícímu a vedoucímu bakalářské práce dokument v rozsahu minimálně 15 stránek pro bakalářskou práci. Student prezentuje stav řešení bakalářské práce před studenty a vyučujícím. Zápočet bude udělen na základě prezentace stavu řešení bakalářské práce a její zhodnocení vyučujícím a vedoucím bakalářské práce. Zápočet udělí vyučující ve spolupráci s vedoucími práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování rešerše a rozbor min. 2 zahraničních a 2 dalších literárních zdrojů k bakalářské práci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s požadavky kladenými na bakalářskou práci (BP), diskuze o zdrojové literatuře, pravidlech citací, formátu a rozsahu bakalářské práce (BP). 2. Zpracování literární rešerše zaměřené na řešenou problematiku bakalářské práce (BP). 3. Rozbor min. 2 zahraničních a 2 dalších literárních zdrojů z oblasti řešené problematiky ve formě textu jako podkladu pro bakalářskou práci (BP). 4. Průběžné konzultace dle potřeby s vedoucím nebo konzultantem bakalářské práce (BP). 5. Kontrola rešerše, literárních rozborů a průběhu psaní bakalářské práce (BP) a udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Povinná konzultace k bakalářské práci - min. 6 hodin

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2023/2024 zimní
2022/2023 zimní