652-2008/01 – Metalurgické technologie (MT)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN0198 Ing. Marek Benč
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní výrobní technologie výroby surového železa a oceli, - student bude umět charakterizovat základní výrobní technologie tváření kovů, - student bude umět vysvětlit základy výrobní technologie ve slévárenství odlitků ze železných a neželezných kovů. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých základních znalostí z oblastí technologie výroby surového železa a oceli při řešení problematiky v oblasti hutní výroby, - student bude umět zhodnotit svoje základní znalosti v oblasti řešení technologie tváření kovů, - student bude umět aplikovat své základní teoretické poznatky v oblasti slévárenské výrobní technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na základní teoretické a praktické aspekty technologie výroby surového železa, výroby oceli, tváření kovů a výrobní technologie slévárenství. Pozornost je věnována základním technologickým a metalurgickým souvislostem při výrobě jednotlivých materiálů. Jsou zde prezentovány základy technologií pro výrobu surového železa, oceli, základy technologií ve slévárenství a tváření kovů.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618_Metalurgicke_technologie.pdf [2] GHOS, A. and A. CHATTERJEE. Ironmaking and Steelmaking: Theory and Practice. Eastern Economy Edition, 2008. ISBN 978-81-203-3289-8. [3] BABICH, A., et al. Ironmaking. Aachen: RWTH Aachen University Press, 2008. ISBN 3-86130-997-1. [4] ELFMARK, J. Tváření kovů. Praha: SNTL, 1992. ISBN 80-03-00651-1. [5] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-Zaklady_teorie_a_technologie_slevarenstvi.pdf

Doporučená literatura:

[1] BROŽ, L. Hutnictví železa. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. [2] MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6. [3] JELÍNEK, P. Slévárenství. 5. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1282-3. [3] www.steeluniversity.org [4] LENARD, John G. Primer on flat rolling. Oxford: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-08-045319-4. [5] SCHLEG, Frederick P. a Frederick H. KOHLOFF. Technology of metalcasting. Des Plaines: American Foundry Society, c2003. ISBN 0-87433-257-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky na studenta: aktivní 80% účast na cvičeních, účast na exkurzích, vypracování seminární práce, vypracování 2 semestrálních programů, 3 průběžné testy v rámci semestru Zkouška : kombinovaná (písemná a ústní) zkouška

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vsázkové suroviny a příprava vsázky pro výrobu surového železa. Výroba surového železa ve vysoké peci (technologie výroby a základní zákonitosti). 2. Produkty vysokých pecí, současné ekologické aspekty výroby surového železa, alternativní způsoby výroby surového železa. 3. Význam a použití oceli v soudobé společnosti. Základní výrobní technologie v kyslíkových konvertorech. 4. Základní výrobní technologie v elektrických obloukových pecích a možnosti jejich intenzifikace. 5. Význam, funkce a technologie mimopecního zpracování oceli. 6. Základní charakteristika odlévání oceli, procesy probíhající při tuhnutí oceli. Odlévání ingotů. Plynule odlévání oceli, jeho technologické a ekonomické výhody, hlavní součásti zařízení. 7. Význam slévárenství, příprava formy, výroba forem a jader. 8. Základy slévárenských pochodů, 9. Tavení a odlévání kovů, apretace odlitků. 10. Základní slitiny pro výrobu odlitků ze železných a neželezných kovů. 11. Rozdělení tvářecích procesů, vymezení pojmu tváření, tvářecí technologie, rozdělení podle teploty, základní pojmy. Ohřev kovů před tvářením, fyzikální základy, průvodní jevy a způsoby ohřevu. 12. Rozdělení válcovacích tratí, typy vývalků, zařízení a uspořádání válcovacích tratí. 13. Kování, vstupní polotovary, operace volného kování, zápustkové kování, vybavení kováren. 14. Tváření za studena, povrchové úpravy před tvářením, základní popis technologií válcování, tažení drátu a protlačování.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní