652-2009/01 – Úvod do studia produkce a zpracování kovových materiálů (ÚdSPaZKM)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAW020 Ing. Martina Bašistová
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - Popsat základní vlastnosti konstrukčních materiálů, zejména vlastnosti mechanické; - Definovat technologický tok při výrobě železa a oceli, popsat stručně základní požadavky na výrobu vysoce jakostních typů ocelí a charakterizovat možnosti modelování metalurgických procesů; - Charakterizovat základní technologie výroby odlitků do jednorázových a trvalých forem; - Využít znalostí metalurgie slévárenských slitin k jejich optimálnímu využití; - Rozlišit základní technologie objemového tváření; - Popsat vliv tváření na strukturu a mechanické vlastnosti materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na popis technologií výroby železa a oceli, na rozbor používaných slévárenských technologií a materiálů při výrobě odlitků, na popis jednotlivých technologií objemového tváření se zaměřením jak na současné trendy, tak i na technologie používané v českých hutích. Studenti budou stručně seznámeni s možnostmi modelování metalurgických procesů.

Povinná literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-uvod_do_studia_produkce_a_zpracovani_materialu.pdf JELÍNEK, P.: Slévárenství, skripta VŠB, 2007, 256 s. FABÍK, R.: Tváření kovů. Studijní opora k předmětu. VŠB-TU Ostrava. 2013. ELFMARK, J. Tváření kovů. Praha: SNTL, 1992. ISBN 80-03-00651-1. GOSH, A., CHATTERJEE, A.: Ironmaking and Steelmaking. Prentice-Hall of India Pvt.Ltd, 2008. 472 pages. ISBN-13978-8120332898.

Doporučená literatura:

KRET, J.: Základy teorie a technologie výroby železa a oceli, cast I – Železářství. Studijní opora k předmětu. VŠB-TU Ostrava, 2013.ISBN 978-80-248-3354-5. BAŽAN, J., SOCHA, L. Základy teorie a technologie výroby železa a oceli, cast II – Základy teorie a technologie výroby oceli. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. ŠENBERGER, J.: Metalurgie oceli na odlitky, skriptum, VUT Brno, 2003, 149s. MICHNA, Š. ET. Al.: Encyklopedie hliníku. Adin, Prešov, 2005. ISBN 80-89041-88-4. ŽÍDEK, M., DĚDEK, V., SOMMER, B. Tváření oceli. SNTL. 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 x průběžný test ve cvičeních. Předmět je ukončen vykonáním písemné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti studenta na cvičeních. Na cvičeních je povolena jen jedna absence.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia. Význam materiálů v civilizačním vývoji lidstva. Kovy a jejich slitiny – rozdělení, hlavní vlastnosti, příklady použití. 2. Úvod do problematiky výroby surového železa. Technologický tok, základní agregáty. Vsázka, stručná charakteristika soudobých technologií. 3. Úvod do problematiky výroby oceli. Technologický tok, základní agregáty. Sekundární metalurgie. 4. Odlévání oceli. Plynulé odlévání. Odlévání oceli do kokil. 5. Čistota a užitné vlastnosti oceli. Stručná charakteristika výroby speciálních jakostí ocelí. 6. Možnosti fyzikálního a numerického modelování metalurgických procesů. 7. Úvod do slévárenství. 8. Možnosti a hranice výroby odlitků. 9. Používané výrobní postupy k výrobě forem, jader a odlitků. Pískové formy, skořepinové formy, 3D tisk. 10. Používané materiály pro výrobu odlitků. 11. Úvod do tváření. 12. Rozdělení technologií tváření podle typů výrobků a podle tvářecích teplot. Ploché vývalky, válcování tlustých plechů, výlisky a tenkostěnné profily z pásů. 13. Vliv tváření na vlastnosti materiálu. Svařované a bezešvé trubky, dlouhé tvarové vývalky. Dráty, pružiny, tyče. Volné výkovky, zápustkové výkovky. 14. Perspektiva ocelových tvářených výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20 3
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní