652-2023/01 – Metalurgie slévárenských slitin (MSS)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní pochody při metalurgickém zpracování slévárenských slitin v elektrických i palivových pecích. - student bude mít teoretické i praktické znalosti mimopecního zpracování slévárenských slitin a technologií odlévání odlitků. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí slévárenských technologií a metalurgického zpracování slévárenských slitin k rozhodování o způsobu jejich použití. - student bude umět aplikovat teoretické poznatky k řízení výroby odlitků z různých druhů slévárenských slitin. -student bude znát postup a metodiku složitých a časově náročných zkoušek hodnocení tekuté fáze kovových materiálů na základě vizuální metodiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na širší teoretické a praktické znalosti z metalurgie a technologie slitin pro odlitky a jejich aplikaci při tavení a odlévání. Důraz je kladen na znalost technologií tavení a mimopecního zpracování a vlastnosti slévárenských slitin pro odlitky.

Povinná literatura:

VONDRÁK, V., HAMPL J. a A. HANUS. Metalurgie litin: mimopecní zpracování roztavené litiny. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0777-7. VONDRÁK, V., PAVELKOVÁ A. a A. HANUS. Metalurgie litin: vtokové soustavy a nálitkování. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0960-5. MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. CAMPBELL, J. Castings practice: the 10 rules of castings. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 0-7506-4791-4.

Doporučená literatura:

GEDEONOVÁ, Z. a I. JELČ. Metalurgia liatin. Košice: HF TU, 2000. ISBN 80-7099-516-5. ELBEL, T. Vady odlitků ze slitin železa: (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, 1992. GOODRICH, G. M., ed. Iron castings engineering handbook. Rev. and repr. Schaumburg: American Foundry Society, 2006. ISBN 0-87433-260-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení slévárenských slitin pro odlitky. Litiny. Oceli na odlitky. Slitiny neželezných kovů. Mechanické, fyzikální, technologické a slévárenské vlastnosti slévárenských slitin. 2. Rozdělení litin, základní typy a jejich použití v průmyslu. Rovnovážný diagram železo-uhlík. Základní chemické složení, mikrostruktura a slévárenské vlastnosti litin s lupínkovým grafitem. 3. Vsázkové suroviny a pece pro tavení litin. Kupolová pec. Pochody při tavení v KP. Tavení litin v elektrické indukční peci a elektrické obloukové peci. Rotační plynové pece. Udržovací pece. 4. Krystalizace litin, krystalizace eutektika. Mechanizmus a kinetika grafitizace. Ovlivnění krystalizace litin. Teorie a technologie očkování litin. 5. Slévárenské vlastnosti litin. Objemové smrštění litinových odlitků. Modul odlitku. Dimenzování nálitku a vtokové soustavy. 6. Metalurgické zpracování litiny s kuličkovým grafitem. Metody výroby a technologie modifikace. Termodynamika a kinetika modifikace. 7. Oceli na odlitky. Vsázkové suroviny a pecní agregáty na výrobu ocelí pro odlitky. Fyzikální, mechanické a slévárenské vlastnosti ocelí pro odlitky. 8. Tavení ocelí na elektrické obloukové peci. Oxidační a redukční perioda tavení. Vakuování ocelí. Kyslík, síra, vodík, dusík a vměstky v ocelích. 9. Technologie odlévání ocelových odlitků. Vtokové soustavy, proudění kovu, rychlosti lití. Reoxidační procesy při odlévání oceli na odlitky. 10. Slitiny neželezných kovů na odlitky. Slitiny hliníku, siluminy Al-Si, duraly Al-Cu. Hořčíkové slitiny. Bronzy, mosazi. Mechanické, fyzikální, a technologické a slévárenské vlastnosti NŽK. 11. Metalurgické zpracování NŽK. Pece a zřízení pro tavení a rafinaci taveniny. Ovlivňování mikrostruktury, očkování. Odplyňování tavenin. 12. Gravitační odlévání NŽK do netrvalých a trvalých forem, Metody přesného lití. Odstředivé lití. 13. Nízkotlakové, vakuové a tlakové lití do kovových forem. Lití s krystalizací pod tlakem a v polotuhém stavu. Tepelné zpracování odlitků. 14. Kontrolní a analytické metody v metalurgii slévárenských slitin. Termická analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní