652-2201/01 – Teoretické základy tváření materiálu (TZTM)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KUN186 doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat základní činitele ovlivňující tvařitelnost, deformační odpory a strukturotvorné procesy spjaté s objemovým tvářením - formulovat základní fyzikálně-metalurgické děje ovlivňující vlastnosti tvářeného materiálu - využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti volby termomechanických podmínek tváření - aplikovat své teoretické poznatky k návrhům postupu při testování deformačního chování materiálu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je předat studentům teoretické znalosti z oblasti objemového tváření oceli a vybraných slitin neželezných kovů za tepla i za studena a seznámit je se základními postupy zkoušení tvařitelnosti materiálu a fyzikální simulace tvářecích procesů s cílem ovlivnit jeho strukturní a mechanické vlastnosti.

Povinná literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/633/633-Teoretické%20základy%20tváření%20materiálu.pdf ALTAN, T., S. OH and H. L. GEGEL. Metal forming: fundamentals and applications. Metals Park: American Society for Metals, 1983. ISBN 0-87170-167-7.

Doporučená literatura:

ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena. Praha: Aleko, 1995. ISBN 80-85341-45-X. VERLINDEN, B., et al. Thermo-Mechanical Processing of Metallic Materials, Volume 11 (Pergamon Materials Series). Oxford: Elsevier, 2007. ISBN 0080444970. SCHINDLER, I. and E. HADASIK, ed. Deformation behaviour and properties of selected metallic materials. Gliwice: Publishers of the Silesian University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7335-432-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hlavní cíle objemového tváření a charakteristika základních tvářecích procesů. 2. Vymezení základních pojmů a veličin při tváření, způsoby vyjádření velikosti deformace. 3. Krystalová mřížka, dislokace, skluzové systémy a nejdůležitější mechanismy plastické deformace. 4. Základní zákony plastické deformace (zachování objemu; tok kovu v preferovaných směrech). 5. Specifika tváření ocelí a vybraných slitin neželezných kovů (vliv krystalové mřížky a teploty tání). 6. Tváření za studena a za tepla, zpevňování materiálu, deformační odpor (základní modely). 7. Teoretické aspekty ohřevu materiálu před tvářením (vliv materiálových vlastností, křivky ohřevu). 8. Uzdravovací procesy při tváření materiálu (zotavení a rekrystalizace, dynamické a postdynamické procesy). 9. Specifika tváření licí struktury (heterogenita, vady, stupeň protváření). 10. Materiálové aspekty tvařitelnosti (chemické složení a struktura materiálu, tepelně aktivované děje). 11. Možnosti ovlivňování deformačního chování materiálu termomechanickými podmínkami tváření. 12. Zkoušky tvařitelnosti (plastometrické – tahem, tlakem, krutem; technologické – klínová válcovací zkouška). 13. Základní postupy fyzikální simulace tvářecích procesů (laboratorní válcování, plastometrické testy). 14. Možnosti ovlivňování vlastností materiálu tvářením a řízením průběhu strukturotvorných procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.