652-2204/02 – Počítačová podpora a modelování ve tváření (PoPoMTv)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
OPE014 Ing. Petr Opěla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět využívat numerické software založené na počítačové podpoře. Student bude umět formulovat základní předpoklady nutné pro vytvoření simulace. Student bude umět popsat deformační parametry jakož i deformační chování materiálu při plastické deformaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické poznatky při využití nástrojů numerického a fyzikálního modelování. Pozornost je zejména věnována základům nutným pro definování problému tváření a taktéž i tvorbě okrajových a počátečních podmínek pro simulaci.

Povinná literatura:

LAURENČÍK, M. Excel - pokročilé nástroje. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5570-0 ZIENKIEWICZ, O.C. and R.L. TAYLOR. The Finite Element Method. Oxford: Elsevier Butterworth-Heineman, 2005. ISBN 0-7506-5049-4. BATHE, K.J. Finite Element Procedures, 2nd ed. Watertown MA: Prentice Hall Inc., 2014. ISBN 978-0-9790049-5-7. BATHE, K.J. Finite Element Procedures, 2nd ed. Watertown MA: Prentice Hall Inc., 2014. ISBN 978-0-9790049-5-7.

Doporučená literatura:

SÝKOROVÁ, K., ŠIMR, P. a J. BARILLA. Microsoft Excel 2016. Praha: Computer press, 2016. ISBN 978-80-251-4838-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky počítačové podpory v oblasti tváření, současný stav uplatnění numerického modelování při tvářecích operacích. Využití numerického modelování při konvenčních tvářecích postupech. 2. Fyzikální a numerické modelování plastické deformace, teoretické aspekty, nezbytné předpoklady 3. Možnosti využití nástrojů MS Office při predikci deformačních parametrů 4. Způsoby zpracovávání experimentálních dat, využitelnost výsledků jejich transformace 5. Grafické hodnocení průběhu tvářecích procesů, způsoby prezentace výsledků experimentálních a teoretických postupů 6. Seznámení s dalšími software využitelnými při tváření a možnosti jejich vzájemného propojení 7. Export a import dat mezi software 8. Základy 2D a 3D numerického modelování, možnosti definice, aplikovatelnost symetrických úloh 9. Úvod do konstrukce objektů nezbytných pro numerickou simulaci, problematika tvorby jednotlivých komponent a sestav 10. Specifika 2D a 3D symetrie, problémy při sestavování úloh 11. Tvorba jednoduchých objektů vhodných pro přípravu numerické úlohy 12. Predikce ohřevu a ochlazování tvářených materiálů, využitelnost simulací v oblasti přestupu tepla, proudění 13. Možnosti propojení laboratorní a numerické simulace, způsoby korekce výpočtů 14. Praktická využitelnost výsledků modelování procesů v konkrétních aplikacích. Predikce deformačních parametrů, finální mikrostruktury a mechanických vlastností tvářených výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: Splnění zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní