652-2206/01 – Technologie tváření (TTBc)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KUN186 doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
OPE014 Ing. Petr Opěla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude schopen popsat vliv kování na makro a mikrostrukturu a mechanické vlastnosti výkovků - student bude umět popsat technologický tok v kovárnách a lisovnách, bude se orientovat v moderních trendech - student se bude orientovat ve speciálních technologiích tváření

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se věnuje technologickým aspektům volného a zápustkového kování, protlačování, lisování a tažení plechů. Předmět je zaměřen na popis jednotlivých technologií výroby se zaměřením jak na současné trendy, tak i na technologie používané v českých kovárnách a lisovnách.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/633/633-Technologie%20tvareni%20II.pdf [2] http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/TVKB/index.htm [3] HAŠEK, V., aj. Kování. Praha: SNTL, 1965. [4] ALTAN. T., S. OH and H. GEGEL. Metal forming – fundamentals and applications. Metals Park: ASM, 1983.

Doporučená literatura:

[1] ŽÍDEK, M., V. DĚDEK and B. SOMMER. Tváření oceli. Praha: SNTL, 1988. [2] SOMMER, B. Technologie tváření kovů. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2003. [3] ELFMARK, J. aj. Tváření kovů. Praha: SNTL, 1992. [4] SEMIATIN, S.L. et al. ASM handbook, Volume 14 – Forming and Forging. Metals park: ASM international, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka minimálně 80 %. Získání min. 20 bodů ze 30. vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice a význam volného a zápustkového kování, hlavní odlišnosti 2. Výroba a vlastnosti kovářských ingotů 3. Vývoj makrostruktury, mikrostruktury a mechanických vlastností výkovků, stupeň prokování 4. Základní operace volného kování 5. Zápustkové kování rozdělení, polotovary a konstrukce zápustek 6. Využití matematického modelování při návrhu postupu kování. 7. Vybavení kováren 8. Tepelné zpracování výkovků (žíhání, kalení a popuštění) 9. Protlačování – definice, rozdělení 10. Horizontální a vertikální protlačovací lisy 11. Lisování a hluboké tažení plechů 12. Vybavení lisoven 13. Speciální technologie tváření (aplikace SPD procesů) 14. Tváření vysokými rychlostmi a vysokými energiemi, s využitím ultrazvuku, ve vakuu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní