652-2207/01 – Výroba dlouhých a plochých vývalků (VDPVBc)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity6
Garant předmětuIng. Petr Opěla, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Opěla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OPE014 Ing. Petr Opěla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět rozdělit technologie objemového tváření - student bude umět popsat technologický tok ve válcovnách a v tažírnách a bude se orientovat v moderních trendech - student bude umět popsat základní postupy úpravy povrchu, tepelného zpracování a pokovování používané ve válcovnách a tažírnách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se věnuje technologickým aspektům ohřevu kovů, válcování, tažení drátů, výroby ohýbaných profilů, povrchových úprav a tepelného zpracování. Předmět je zaměřen na popis jednotlivých technologií výroby se zaměřením jak na současné trendy, tak i na technologie používané v českých hutích.

Povinná literatura:

[1]http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/633/633-Technologie%20tvareni%20I.pdf [2]KOLLEROVÁ, M. aj. Valcovanie. Bratislava: ALFA, 1991. ISBN 80-05-00729-9. [3]GINZBURG, V.B. Metallurgical Design of Flat Rolled Steels. New York: Marcel Dekker, 2005. ISBN 0-8247-5847-1.

Doporučená literatura:

[1]SOMMER, B. Technologie tváření kovů. Skripta VŠB-TU Ostrava. 2003. [2]ALTAN. T., S. OH, H. GEGEL. Metal forming – fundamentals and applications. Metals Park: ASM, 1983. ISBN 0-87170-167-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování výpočtových cvičení a práce v laboratoři. Písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka minimálně 75 %. Získání min. 16 bodů ze 30.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní rozdělení a charakteristika technologií tváření. 2. Sortiment válcovaných výrobků, základní technologie a způsoby válcování. 3. Ohřev materiálu před tvářením za tepla (fyzikální základy, tvářecí teploty, způsoby ohřevu, pece) 4. Typy a konstrukce válcovacích stolic, dispozice a technologické vybavení válcovacích tratí. 5. Výroba a zpracování polotovarů ve válcovnách 6. Válcování těžkých profilů a tyčí, univerzální tratě 7. Válcování hrubých, středních a jemných profilů a drátu 8. Válcování tlustých plechů a pásů za tepla 9. Povrchové úpravy před tvářením za studena a válcování pásů za studena 10. Výroba tenkostěnných ohýbaných profilů a svařovaných trubek. 11. Tažení drátu za studena 12. Výroba bezešvých ocelových trubek 13. Zvláštní způsoby tváření (příčné válcování, válcování kol a obručí) 14. Tepelné zpracování vývalků (řízené ochlazování, žíhání, patentování)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 60 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů PTT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní