652-2231/01 – Biotechnologické procesy (BP)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti environmentální biotechnologie, používanými procesy a technologiemi-získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu-informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen jak na základní pojmy z oblasti biotechnologie. Informace, které umožní pochopení dějů probíhajících v živých organismech v metalurgických procesech. Pozornost je věnována využití bioprocesů v hydrometalurgii. Jsou zde také prezentovány možnosti využití biotechnologických procesů při výrobě kovů a snížení její energetické náročnosti.

Povinná literatura:

[1] KADUKOVÁ,J., ŠTOFKO,M. Environmentálne biotechnologie. Košice, 2006, 141 s. ISBN 80-8073-496-8[2] KRIŠTOFOVÁ,D. Kovy a životní prostředí. Ostrava 2005.[3]HERČÍK, M. Životní prostředí: základy environmetalistiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006, 142 s. ISBN 80-248-1073-5.

Doporučená literatura:

[1] VODRÁŽKA, Z. Biotechnologie. Academia, Praha,1992[2] FEČKO, P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0700-9[3] SLIVKA, V.; DINER, V.; KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. Praktická příručka, 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2006, 130 s. ISBN 80-248-1245-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu, absolvování průběžných testů, laboratorní práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do environmentální biotechnologie 2. Kovy a prostředí 3. Klasické technologie pro odstraňovaní kovů 4. Bioloužení 5. Základní principy působení bakterií při bioloužení 6. Loužení houbami 7. Bioakumulace 8. Fytoremediace 9. Biosorpce 10. Rovnováha biosorpčního procesu 11. Bioprecipitace 12. Biovolatilizacie 13. Ostatní biotechnologické procesy vhodné k odstraňování kovů 14. Biologická úprava paliv

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21 3
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Účast na seminářích a exkurzích.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky stanoví vyučující po dohodě se studentem. Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.