652-2302/01 – Základy technologie slévárenství (ZTS)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět definovat a charakterizovat základní technologie výroby odlitků do jednorázových a trvalých forem - student bude schopný analyzovat a srovnávat základní postupy výroby forem a jader - student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití roztaveného kovu po jeho ztuhnutí Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o použití vhodného technologického postupu pro daný typ odlitku - student bude umět navrhnout technologický postup výroby odlitku (forma, vtoková soustava, odvětrání) - student bude umět objasnit vznik nejvýznamnějších vad odlitků

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta se základními pochody při výrobě odlitku od plnění dutiny slévárenské formy tekutým kovem až po úplné ztuhnutí kovu. Student bude schopen definovat a popsat jednotlivé vlivy působící na tyto pochody. Pozornost je věnována například oblastem: využití trvalých a jednorázových forem při výrobě odlitků, formovací směsi a jejich komponenty, technologie přesného lití, základní fyzikální vlastnosti tavenin, zabíhavost kovů a slitin, konstruování vtokových soustav, interakce mezi odlitkem a formou, krystalizace a tuhnutí odlitků, napětí v odlitku, princip vzniku základních vad odlitků.

Povinná literatura:

[1] JELÍNEK, P. Slévárenství. 5. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1282-3. [2] CAMPBELL, J. Complete casting handbook: metal casting processes, metallurgy, techniques and design. Second edition. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 978-0-444-63509-9. [3] MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6.

Doporučená literatura:

[1] ELBEL, T. Vady odlitků ze slitin železa: (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, 1992. [2] SCHLEG, F.P. and F.H. KOHLOFF. Technology of metalcasting. Des Plaines: American Foundry Society, c2003. ISBN 0-87433-257-5. [3] ROUČKA, J. Technická příprava výroby ve slévárnách, skriptum VUT Brno, I.vydání VUT Brno 1986, 79 stran.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovnání projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do slévárenství – pojem model, forma, odlitek, slévárenství včera a dnes 2) Formovací směsi a její komponenty – ostřiva, pojiva, přísady, I. – IV. generace FS 3) Fyzikální způsoby pojení forem – magnetická forma, vakuové formování, technologie EFF-SET 4) Technologie přesného lití – lití do skořepin, odlévání do kovových forem (gravitační, tlakové, nízkotlaké) 5) Zabíhavost, vtoková soustava – vlivy působící na zabíhavost tekutého kovu, druhy VS, dimenzování VS 6) Plyny v kovu – rozpouštění plynů v kovech, odplyňování, exogenní bubliny, plynový režim formy, endogenní bubliny 7) Krystalizace a tuhnutí, objemové změny – homogenní a heterogenní nukleace, smrštění kovu při tuhnutí a chladnutí, tepelná osa, tepelný uzel, nálitkování 8) Pnutí v odlitcích – exogenní a endogenní pnutí, deformace odlitku, trhlina, prasklina 9) Oceli na odlitky – základní charakteristika, vlastnosti, specifika materiálu 10) Odlévání litiny - základní charakteristika, vlastnosti, specifika materiálu, očkování, modifikace 11) Slitin neželezných kovů – základní dělení (dle hlavního prvku, teploty tání, hustoty ad.), slitiny Cu, Mg, Zn 12) Slévárenské slitiny hliníku – základní dělení siluminy, duraluminy, hydronalia), vlastnosti jednotlivých skupin, očkování a modifikace siluminů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16 3
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na přednáškách 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění minimální docházky (75%), odevzdání projektu, absolvování zápočtového testu a zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.