652-2305/01 – Základy simulace slévárenských procesů (ZSSP)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětuIng. Filip Radkovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Radkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude znát základy modelování slévárenských procesů - student se bude orientovat v možnostech použití simulačních programů pro návrh a verifikaci postupů výroby odlitků - student bude znát základní principy využití výpočetní techniky k řízení technologických a výrobních procesů Získané dovednosti: - student bude umět získat a zpracovat 3D data pomocí výpočetní techniky - student bude umět vytvořit virtuální model odlitku, včetně technologického postupu jeho výroby - student bude umět aplikovat metody výpočetní techniky pro výrobu odlitku

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci výpočetní techniky pro výrobu modelů, forem a odlitků. Využití počítačové podpory simulací slévárenských procesů probíhajících při proudění, tuhnutí a chladnutí tavenin ve formě. Simulace jsou používány pro verifikaci výrobních postupů a predikci kvality odlitků pomocí software MAGMA.

Povinná literatura:

[1] ŽÁRA, J. et. al. Moderní počítačová grafika. Brno: Albatros Media, Computer press, 1998. EAN 9788025104545. [2] BEŇO, J. a P. LICHÝ. Výroba odlitku pomocí metod Rapid prototyping a přesného lití. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, multimediální opora, 2014. [3] HERMAN, A. a kol. Počítačové simulace ve slévárenství, učební texty ČVUT Praha, 2000. [4] CHUA, C.K. et. al. Rapid Prototyping: principles and Applications. Singapure: World Scientific Publishing Co. 2010. ISBN 978-981-277-897-0.

Doporučená literatura:

[1] HLAVÁČ, V. a M. ŠONKA. Počítačové vidění. Praha: Grada Praha, 1992. [2] ERTTL, T. Computer Graphics-Principles and Practice. Vienna: 1996. ISBN 978-3-211-82806-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test. Ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu: návrh a verifikace technologického postupu výroby odlitku.

E-learning

Další požadavky na studenta

- student bude znát základy modelování slévárenských procesů - student se bude orientovat v možnostech použití simulačních programů pro návrh a verifikaci postupů výroby odlitků - student bude znát základní principy využití výpočetní techniky k řízení technologických a výrobních procesů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do zásad konstrukce a přípravy modelových zařízení a forem. 2. Využití 3D modelování a grafických programů k tvorbě modelových zařízení a forem. 3. Úprava a export 3D dat pro potřeby výroby 3D modelu. 4. Základní metody technologií Rapid prototyping (RP). Srovnání jednotlivých technologií, přednosti a nedostatky. 5. Tvorba a zpracování virtuálního modelu včetně návrhu vtokové soustavy (VS), technologických přídavků a konstrukce formy 6. Definice a vymezení počátečních a okrajových podmínek při návrhu prototypu a výrobních procesů 7. Princip numerického modelování simulačním SW MAGMAsoft. Vymezení vstupních podmínek, úprava geometrického modelu. 8. Kontrola navržené geometrie odlitku a VS. Identifikace a predikce případných vad, eliminace tepelných uzlů odlitku. 9. Přehled simulačních programů pro navržení a konstrukci odlitku, simulaci vlastnosti odlitku, možnosti jejich dalších aplikací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2025/2026 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: 100%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.