652-3006/01 – Lití a krystalizace oceli (LiaKrO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
CHU0051 Ing. Lucie Chudobová
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět demonstrovat základní zákonitosti probíhající při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli. Tyto znalosti si ověří pomocí praktických cvičení, - student bude schopen formulovat mikrosegregační a makrosegregační děje v oceli, - student bude schopen charakterizovat vady ingotů i plynule litých předlitků, - student bude znát základní možnosti simulace tuhnutí ingotů pomocí programu ProCAST a jejich provozních aplikací a využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení základních zákonitostí a dějů probíhajících při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli, což umožňují praktická laboratorní cvičení. Dále je předmět zaměřen na homogenní a heterogenní nukleace krystalů, mikrosegregační a makrosegregační děje, vady ingotů a plynule litých předlitků, teoretické a technologické aspekty při odlévání oceli do kokil i na zařízení pro plynulé odlévání.

Povinná literatura:

[1] BAŽAN, J. Lití a krystalizace oceli. Studijní opora k předmětu. 2008, 157 s. [2] ŠMRHA, L. Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1983, 305 s. [3] BÖHM, Z., a kol. Plynulé odlévání oceli. 1. vyd. Praha: SNTL, 1992, 443 s. [4] YOGESHWAR, S., TOSHIHIKO, E.: Tundish Technology for Clean Steel Production. World Scientific, 2007, 313 p.

Doporučená literatura:

[1] DOLEJŠÍ, Z. aj.: Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka 42/1. TEVÚH Praha, 1987 [2] DOLEJŠÍ, Z. aj.: Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka 42/2. TEVÚH Praha, 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zařízení odléváren. Rozdělení ocelí podle stupně uklidnění, uklidněná, polouklidněná a neuklidněná ocel. 2. Žárovzdorné materiály při odlévání oceli, vlastnosti materiálů. Možnosti hodnocení vlastností a odolností žárovzdorných materiálů vůči roztaveným kovům a struskám. 3. Odlévání oceli do kokil, lití horem, lití spodem. Chování oceli v pánvi. 4. Krystalizace oceli. Tuhnutí oceli, zákonitosti, tuhnutí hlavové části ingotu. 5. Struktura ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. 6. Numerická simulace tuhnutí ingotů (využití programu ProCAST - vliv různých faktorů na proces tuhnutí a výskyt segregací). 7. Mikrosegregace, makrosegregace. 8. Vady ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. 9. Odlévání velkých ingotů. Čistota a jakost ingotů, vady. Pochod VIC. 10. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, ekonomika. 11. Konstrukce zařízení ZPO. Rozdělení ZPO, vertikální, horizontální. 12. Primární, sekundární a terciární zóna chlazení. Tuhnutí oceli v krystalizátoru, ovlivňující faktory. 13. Mezipánvová metalurgie. Vady plynule litých odlitků. 14. Perspektivy, nové směry v odlévání tenkých předlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21 3
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní