652-3008/01 – Čistota a užitné vlastnosti oceli (ČaUVO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
CUP0018 Ing. Jiří Cupek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní pojmy z oblasti chemické a metalografické čistoty oceli, - student bude umět formulovat základní fyzikálně-chemické děje při vzniku nekovových vměstků v oceli vč. jejich působení na vlastnosti oceli, - student bude umět popsat možnosti současné metalurgie pro výrobu oceli s vysokými požadavky na její chemickou a metalografickou čistotu. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí z oblasti čistoty a užitných vlastností oceli k účasti na návrhu optimalizace průběhu výroby oceli, - student bude umět hodnotit výsledky metalografických metod pro optimalizaci procesu výroby oceli.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí o chemické a metalografické čistotě oceli. Zabývá se možnostmi klasifikace čistoty, technologických metod jejího dosažení a exaktního vyhodnocování pomocí různých metodik. Záměrem je ukázat na širší souvislosti mezi technologii výroby oceli, čistotou oceli a jejími užitnými vlastnostmi.

Povinná literatura:

[1] MICHALEK, K: Čistota a užitné vlastnosti oceli. Studijní opora. Ostrava, 2010, 317s. [2] MITURA, K.,LANDOVÁ, S.: Vměstky v oceli a jejich vliv na užitné vlastnosti oceli. SNTL, Praha, 1986, 158 s. [3] RYŠ, P. ad. : Nauka o materiálu I/4. Academia, 1975, 542 s. [4] GHOSH, A.: Secondary Steelmaking, CRC Press, USA, 2000, 322 p., ISBN 9780849302640.

Doporučená literatura:

Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: Vypracování semestrální práce Zkouška: Kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování průběžných testů, znalosti v rozsahu osnovy předmětu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam výroby oceli v celosvětovém i národním měřítku. Charakteristika čisté a vysoce čisté oceli. Charakteristika chemické čistoty. Působení P, S, N, H a O na vlastnosti oceli. Hlavní metalurgické zásady výroby oceli s nízkým obsahem uvedených prvků. 2. Neželezné kovy v oceli. Zdroje neželezných kovů při výrobě oceli. Možnosti snižování neželezných kovů v ocelovém odpadu. Působení neželezných kovů v ocelích. Pozitivní a negativní účinky neželezných kovů na vlastnosti oceli. 3. Vliv neželezných kovů na vlastnosti ocelí určených pro výrobu zařízení pro energetické strojírenství. Limitní obsahy neželezných kovů v oceli. Faktory čistoty oceli J, B a K. 4. Metalografická čistota oceli. Rozdělení nekovových vměstků – vměstky exogenní a endogenní. Zdroje a původ exogenních nekovových vměstků. Termodynamika vzniku oxidických vměstků. Termodynamika vzniku sulfidů, nitridů a karbidů. Účinek desoxidace oceli na systémy nekovových vměstků. Druhotná oxidace oceli. 5. Vliv nekovových vměstků na vlastnosti oceli. Vliv na mechanické vlastnosti. Vliv vměstků při cyklickém namáhání. Problematika identifikace nekovových vměstků. Optická mikroskopie, obrazová analýza, elektronová mikroanalýza vměstků, chemické metody identifikace vměstků. 6. Přehled metalurgických pochodů umožňujících výrobu oceli o vysoké metalografické čistotě. Možnosti aplikace sekundární metalurgie pro odstranění doprovodných prvků. Modifikace vměstků. Injektážní metalurgie. Vakuová metalurgie. 7. Korozivzdorné oceli. Korozní odolnost. Typy koroze. Vliv chemického složení. Druhy korozivzdorných ocelí. Vliv vměstků na korozivzdornost oceli, obrobitelnost oceli, svařitelnost oceli. Zvláštnosti morfologie a chemického složení vměstků v nerezavějících ocelích – vliv na vlastnosti oceli. 8. Specifické nároky na technologii výroby ocelí s vysokým obsahem uhlíku – kordové oceli. Požadavky na vstupní suroviny, způsob sekundárního zpracování. Průběh lití a krystalizace oceli. Následné způsoby zpracování polotovarů a využití finálních výrobků. 9. Oceli s nízkým obsahem uhlíku. ULC oceli, IF oceli. Transformátorové oceli. Vakuové oduhličení. Principy. Příklady technologií. Oběžné vakuování s dmýcháním kyslíku. KTB proces.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách je doporučena

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: semestrální práce Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní