652-3012/01 – Tváření materiálu a slévárenství (TMS)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAW020 Ing. Martina Bašistová
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
OPE014 Ing. Petr Opěla, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět shrnout základní teoretické aspekty tváření a odlévání kovů - student bude umět popsat průběh plastické deformace a tuhnutí a s tím související strukturotvorné procesy u kovových materiálů - student bude umět popsat a identifikovat v praxi používané výrobní postupy a způsoby tváření neželezných kovů a slitin

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické základy v oblasti plastické deformace a souvisejících strukturotvorných procesů. Pozornost je věnována zejména základním výrobním procesům, jejich popisu a praktickému využití při tváření neželezných kovů.

Povinná literatura:

KLIBER, J. Základy tváření kovů. Ostrava : Vysoká škola báňská, II. vydání, 1998, ISBN 80-7078-976-6. SLUZALEC, A. Theory of Metal Forming Plasticity: Classical and Advanced Topics, Springer Verlag , 2003. ISBN 978-3-662-10449-1

Doporučená literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Modin_Animace/Opory/02_Metalurgicke_inzenyrstvi/12_Teorie_tvareni/Kliber_Teorie_tvareni.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: 80 % účast na cvičeních, vypracování 6 protokolů (3 za část tváření a 3 za část slévárenství). Zkouška: písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

80 % účast na cvičeních, vypracování 6 protokolů (3 za část tváření a 3 za část slévárenství)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sortiment tvářených výrobků a hlavní oblasti jejich využití, přehled výrobních technologií. 2. Podmínky vzniku plastické deformace. Stavu napjatosti, intenzita napětí, intenzita deformace. 3. Základní zákony plastické deformace, deformace za tepla a za studena, nerovnoměrná deformace, působení tření. Uzdravovací procesy – zotavení, rekrystalizace a růst zrn. 4. Válcování a kování: teoretická podstata (pásmo deformace, stupeň prokování…), praktické zařízení, výroba válcovaných polotovarů, dlouhých a plochých vývalků, válcování drátu, výroba výkovků. 5. Charakteristika dalších tvářecích pochodů (tažení, protlačování, profilování,…) a nekonvenční tvářecí pochody. 6. Tváření NŽK a jejich slitin. 7. Finální zpracování tvářených produktů. 8. Technologický tok výroby odlitku, účel jednotlivých výrobních útvarů. Princip výroby odlitku do jednorázových a trvalých forem. Modelové zařízení (model a jaderníky). Kovové formy. Formovací směsi – základy. 9. Formování na dělený model s rovnou a nerovnou dělící plochou. Strojní výroba forem a jader. Přesné lití s vytavitelným modelem . Odlévání na odpařitelný model. Vakuové formování. Výroba odlitků do kovových forem. Princip gravitačního, tlakového a nízkotlakého lití. Odstředivé lití. 10. Vlastnosti roztavených kovů. Zabíhavost kovů a slitin. Vtoková soustava, její význam, druhy soustav podle účelu. Stručný postup výpočtu vtokové soustavy. Výpočet metalostatického tlaku a vztlaku. 11. Tuhnutí a krystalizace odlitku. Termodynamické podmínky krystalizace kovu. Primární krystalizace kovu. Stanovení doby a rychlosti tuhnutí kovu. Součinitel tepelné akumulace formy. 12. Objemové smršťování kovu a jeho důsledky. Vznik staženin v odlitcích, jejich příčiny a prevence. Tepelné uzly v odlitcích. Zneškodňování tepelných uzlů. Usměrněné tuhnutí odlitku. Stanovení velikosti nálitků . 13. Lineární smršťování odlitku a jeho důsledky. Vznik napětí v odlitku, druhy a co způsobují. Vznik trhlin a prasklin. Přehled vad odlitků. 14. Výrobní postup odlitku. Počítačová podpora TPV. Metody Rapid Prototyping. Čistění a povrchová úprava odlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80 % účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní