652-3018/01 – Kování (KOVIng)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KUN186 doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat technologii kování a technologické postupy kování volných a zápustkových výkovků, - student bude umět formulovat a analyzovat základní mechanické a fyzikální děje probíhající při volném a zápustkovém kování, - student bude umět popsat a vypočítat termomechanické parametry kování volných a zápustkových výkovků, - student bude umět navrhnout technologické postupy kování jednoduchých volných a zápustkových výkovků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty technologických postupů volného a zápustkového kování oceli a neželezných kovů. Pozornost je zejména věnována volnému kování rozměrných výkovků z konstrukčnícha nástrojových ocelí a jejich tepelnému zpracování. V zápustkovém kování je pozornost věnována klasickým technologiím kování na bucharech a lisech, kování na vodorovných kovacích strojích a řízeným postupům kování mikrolegovaných ocelí. Rovněž jsou prezentovány základní teoretické poznatky z oblasti konstrukce a funkce tvářecích strojů.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/633/633-Greger-Kovani.pdf [2] HAŠEK, V. et al. Kování. Praha: SNTL, 1965. [3] ALTAN, T., G. NGAILE and G. SHEN. Cold and Hot Forging: Fundamentals and Applications. Materials Park Ohio: ASM International, 2005. ISBN 0-87170-805-1. [4] SEMIATIN, S.L. et al. Metalworking: Bulk Forming. Materials Park Ohio: ASM International, 2005. ISBN 978-0-87170-708-6.

Doporučená literatura:

[1] GREGER, M. et al. Tváření kovů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999, ISBN 80-7078-656-6. [2] GREGER, M., J. PETRŽELA, V. LÁSZLÓ, M. SUŠOVSKÝ, R. KAWULOK a O. KWARTENG. Progresivní technologie volného kování. Kovárenství. 2017, 60, 58-61. ISSN 1213-9289. [3] DIETER, G. E., H. A. KUHN a S. L. SEMIATIN. Workability and process design. Ohio: ASM International, Materials Park, 2003. ISBN 0-87170-778-0. [4] ALTAN, T., S. I. OH a H. L. GEGEL. Metal forming: fundamentals and applications. Metals Park: American Society for Metals, 1983. ISBN 0-87170-167-7. [5] MESSNER, G. a S. HUBER. Hot Forging on Horizontal Multi-Stage Presses: Machine technology, processes and products. Munich: corporate media GmbH, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování průběžných testů, zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled kováren u nás a ve světě. 2. Vliv kování na vlastnosti výkovků, predikce vývoje struktury a mechanických vlastností ocelí při kování. 3. Metalurgické základy ohřevu a ochlazování výkovků. 4. Specifikace volného kování, základní operace a vztahy. 5. Kovářské ingoty, výroba a segregace v nich a jakost volných výkovků. 6. Vznik vad a vady ve volných výkovcích. 7. Kování nástrojových ocelí. 8. Kování výkovků pro jadernou energetiku. 9. Charakteristika zápustkového kování, nástrojové oceli pro zápustky. 10. Tvarová složitost zápustkových výkovků, sestrojení ideálního předkovku. 11. Řízené kování mikrolegovaných ocelí. 12. Současnost a rozvojové směry v zápustkovém kování. 13. Tvářecí stroje pro volné a zápustkové kování, integrované kovací soubory. 14. Výroba kol a obručí. 15. Vybrané aspekty kování neželezných kovů a jejich slitin. 16. Tepelné zpracování volných a úpravy zápustkových výkovků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.