652-3019/01 – Plasticita materiálu (PLMIng)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUN186 doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen identifikovat poruchy mřížky, definovat stavy napjatosti při tváření, charakterizovat deformaci monokrystalu a polykrystalu, definovat mezní plasticitu kovů, matematicky popsat křivky napětí – deformace, analyzovat matematické vyjádření procesů uzdravování, popsat možnosti rozpadu austenitu při ochlazování ocelí, vyjádřit možnosti plastometrických simulací a charakterizovat vlastnosti a využití progresivních kovových materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá mechanismy a matematickým popisem plastické deformace, strukturotvorných dějů probíhajících při tváření za tepla a za studena, resp. probíhajících při řízeném ochlazování tvářených produktů a poskytuje charakteristiku progresivních kovových materiálů.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/633/633-Plasticita%20mareri%C3%A1lu.pdf. [2] BANABIC, D. et al. Formability of Metallic Materials: plastic anisotropy, formability testing, forming limits. New York: Springer, 2000. ISBN 3-540-67906-5. [3] GRONOSTAJSKI, Z. The constitutive equations for FEM analysis. Journal of Materials Processing Technology. 2000, 106(1-3), 40-44. ISSN 0924-0136. [4] KAWULOK, R., et al. Transformation kinetics of selected steel grades after plastic deformation. Metalurgija. 2016, 55(3), 357-360. ISSN 0543-5846.

Doporučená literatura:

[1] ELFMARK, J. Plasticita kovů. 1. vydání. Ostrava: VŠB Ostrava, 1986. [2] KAWULOK, P., et al. Credibility of various plastometric methods in simulation of hot rolling of the steel round bar. Metalurgija. 2014, 53(3), 299-302. ISSN 0543-5846. [3] KAWULOK, R., et al. Effect of deformation on the CCT diagram of steel 32CrB4. Metalurgija. 2015, 54(3), 473-476. ISSN 0543-5846.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: vypracování 4 protokolů a 1 seminární práce. Zkouška: kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

80 % účast na cvičeních, vypracování 4 protokolů a 1 seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Krystalová stavba kovů. Směry a roviny skluzu – skluzové systémy. • Poruchy mřížky. Vakance, dislokace a jejich protínání, vrstevné chyby. Napětí okolo dislokace a energie. • Napjatost při tváření, obecné řešení prostorové napjatosti. • Mezní plasticita kovů, hypotézy plasticity. Vliv stavu napjatosti na mezní plasticitu. Podmínky plastičnosti, ukazatel stavu napjatosti, určení mezních stavů napjatosti. • Plastická deformace monokrystalu a polykrystalu. Mechanismy plastické deformace. Přírůstky deformačního napětí. • Křivka napětí – deformace při tváření za tepla a za studena. Základní matematické popisy. Využití lineární regresní analýzy. • Analýza křivek napětí – deformace řízené dynamickým zotavením nebo dynamickou rekrystalizací. • Kinetika rekrystalizace – Avramiho rovnice. Vliv termomechanických podmínek na kinetiku statické a dynamické rekrystalizace. • Řízený vývoj struktury během deformace a ochlazování za tepla tvářených produktů. • Rozpad austenitu během ochlazování ocelí. Charakteristika a možnosti využití transformačních diagramů i s vlivem předchozí deformace. • Možnosti aplikace plastometrických simulací. Základní způsoby a matematické vyjádření napětí a deformace. Aplikovatelnost na reálné procesy tváření. • Charakteristika a využití progresivních kovových materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80 % účast na cvičeních, vypracování 4 protokolů a 1 seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní