652-3020/01 – Progresivní technologie tváření (PTTIng)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN0198 Ing. Marek Benč
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat nové, progresivní technologie tváření kovových materiálů (vysokotavitelných kovů, perspektivních ocelí, materiálů připravených práškovou metalurgií), - student bude umět formulovat a technicky využívat základní mechanické a fyzikální děje při aplikaci nekonvenčních technologií tváření, - student bude umět vypočítat a simulovat silové parametry progresivních technologií tváření, predikovat mezní stavy napětí a deformace při aplikaci nekonvenčních technologií tváření, - student bude umět vybrat výhodné progresivní technologie tváření pro zpracování nekonvenčních (nových) materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty aplikace progresivních technologií tváření při zpracování konvenčních a nových kovových materiálů. Pozornost je zejména věnována přípravě ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů extrémní plastickou deformací, progresivním technologiím tváření vysokými parametry, izotermickému a superplastickému tváření a analýze struktury a vlastností materiálů získanými při využití progresivních technologií tváření. Pozornost je věnována teoretickému rozboru fyzikální podstaty progresivních technologií tváření.

Povinná literatura:

ZRNÍK, J. aj. Příprava ultrajemnozrnných a nanokrystalických kovových materiálů extrémní plastickou deformací a jejich vlastnosti. Praha: ČSNMT, 2007. ISBN 978-80-7329-153-2. PETRUŽELKA, J. Nekonvenční metody tváření. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 80-7078-635-3. VALIEV, R.Z., R.K. ISLAMGALIEV, and I.V. ALEXANDROV. Bulk Nanostructured Materials from Severe Plastic Deformation. Progress in Materials Science. 2000, 45, 103-189. ISSN 0079-6425.

Doporučená literatura:

KOCICH, R. SPD metody: od mikrometrů k nanometrům. Marionetti press, 2011. ISBN 978-80-260-1280-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování průběžných testů, zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Termodynamické podmínky plastické deformace, mezní a energosilové parametry tváření. 2. Predikce vývoje struktury vybraných kovů a slitin v závislosti na podmínkách aplikované deformace. 3. Základní mechanizmy zpevňování kovových materiálů, konstitutivní rovnice. 4. Příprava ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů extremní plastickou deformací. 5. Vlastnosti a strukturní stabilita ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů. 6. Izotermické a superplastické tváření, technické aplikace. 7. Konvenční a hydrostatické protlačování. 8. Speciální metody tváření pomocí plynného média. 9. Tváření za studena, při kryogenních teplotách a za poloohřevu. 10. Tváření vysokými parametry, tváření polotovaru vyrobených práškovou metalurgii. 11. Rotační a radiální tváření, příčné klínové válcování. 12. Dynamické tváření, použití ultrazvuku ve tváření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní