652-3022/04 – Slévárenství slitin neželezných kovů (SSNK)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní pojmy z oblasti slévárenství neželezných kovů a slitin - student bude umět formulovat a popsat základní charakteristiky jednotlivých neželezných kovů a slitin Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti použití jednotlivých materiálů k výrobě odlitků, - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům a úpravám technologie a metalurgie výroby odlitků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty výroby odlitků z neželezných kovů a slitin. Pozornost je zejména věnována nejpoužívanějším materiálům na bázi hliníku, mědi a hořčíku, částečně také slitinám titanu, zinku, olova, cínu, ad. Předmět se věnuje problematice tavení, odlévání a tepelnému zpracování těchto materiálů. Jsou zde rovněž prezentovány specifické vady odlitků z těchto slitin, včetně jejich určení a predikce.

Povinná literatura:

[1] MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. [2] ROUČKA, J. Metalurgie neželezných slitin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2790-6. [3] KOŘENÝ, R. Slévárenství neželezných kovů a slitin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1971. [4] TOTTEN, G. E. and D. S. MACKENZIE, ed. Handbook of aluminum. Volume 1, Physical metallurgy and processes. New York: Marcel Dekker, c2003. ISBN 0-8247-0494-0.

Doporučená literatura:

[1] 4. Holečkova konference: téma: trendy ve zpracování slitin neželezných kovů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. ISBN 978-80-02-02303-6. [2] RIEDRICH, H. E. and B. L. MORDIKE, ed. Magnesium technology: metallurgy, design data, applications. Berlin: Springer, c2006. ISBN 3-540-20599-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stručný přehled výroby odlitků ze slitin neželezných kovů v ČR a ve světě. Stručné rozdělení neželezných kovů a jejich slitin. Slévárenské provozy odlévání odlitků z neželezných kovů a slitin v nejbližším okolí. 2. Základní tavící agregáty pro tavení neželezných kovů a slitin. Fyzikálně-chemické pochody při tavení neželezných kovů. Kontrola taveniny a sledování významných parametrů procesu (měření teplota taveniny, termická analýza). 3. Odlévání hliníkových slitin. Rozdělení slitin hliníku, struktura, vlastnosti a použití. Funkce a efekt legujících, doprovodných a škodlivých prvků. Slitiny Al pro speciální použití. 4. Očkování a modifikace Al slitin. Využití termické analýzy pro kontrolu účinnosti metalurgických zásahů, včetně rozbor křivek ochlazování. Vliv na strukturu, slévárenské a mechanické vlastnosti. 5. Filtrace taveniny slitin hliníku. Stanovení obsahu vměstků v tekutém a tuhém stavu, včetně jejich identifikace. Postupy jejich odstranění a následná kontrola. Drosstest a Straube-Pfeiffer test, interpretace výsledků. 6. Rozbor plynů ve slitinách neželezných kovů, základní typy a jejich vliv na kvalitu taveniny a hotového odlitku. Rozbor základních vad. Stanovení obsahu plynu, způsoby jeho omezení a odstranění. 7. Rozdělení slitin mědi, struktura, vlastnosti a použití. Vliv legujících, doprovodných a nežádoucích prvků na strukturu, slévárenské a mechanické vlastnosti. Oxidační a redukční vedení taveb. Stanovení a eliminace vodíku a kyslíku u těchto materiálů. 8. Technologie výroby odlitků ze slitin mědi - bronzi. Fyzikálně-chemické pochody, specifika a postupy tavení. Použití odlitků v průmyslových aplikacích. Historický význam slitin. 9. Tavení mosazí, funkce hlavního legujícího prvku - zinku. Metalurgické zpracování mosazí. Odlévání a další zpracování odlitků. Praktické příklady použití odlitků z těchto materiálů. 10. Odlévání odlitků ze slitin na bázi hořčíku. Rozdělení slitin hořčíku, struktura, vlastnosti a použití jednotlivých typů. Tavení, ošetření taveniny s využitím ochranných plynů a rafinačních přípravků. Návrh vtokové soustavu u odlitků z hořčíkových slitin. 11. Technologie výroby odlitků ze slitiny titanu. Základní definice slitin, struktura, vlastnosti a použití. Ochrana taveniny a specifika výroby forem. 12. Tavení, odlévání a zpracování nízkotavitelných kovů a slitin. Cín, olovo, zinek a jejich slitiny – struktura, vlastnosti a použití těchto materiálů na odlitky. Ovlivnění chemického složení, vliv na technologické, mechanické a strukturní vlastnosti. 13. Stručný přehled používaných výrobních technologií pro odlévání neželezných kovů a slitin. Lití do kovových, keramických a pryžových forem. Tavení a odlévání kompozitních materiálů na bázi hliníku a hořčíku. 14. Dosažení vyšší kvality odlitků ze slitin neželezných kovů. Tepelné zpracování odlitků. Rozbor, definice, příčiny a eliminace vzniku vad.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních min. 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní