652-3026/01 – Technologičnost konstrukce odlitků. (TKO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity7
Garant předmětuIng. Filip Radkovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Radkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAW020 Ing. Martina Bašistová
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: -student bude znát zásady technologičnosti konstrukce odlitků; -student bude umět charakterizovat základní postupy technologické přípravy výroby Získané dovednosti: -student bude umět aplikovat zásady technologičnosti konstrukce při výrobě odlitků; -student bude umět stanovit postupy technické přípravu výroby odlitků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty technologičnosti a technické přípravy výroby odlitků. Důraz je kladen na znalosti technologičnosti konstrukce odlitků a zásady jejich hospodárného konstruování.

Povinná literatura:

[1]HAMPL,J. Technologičnost konstrukce a příprava výroby odlitků. Studijní opora. Ostrava:2016 [2]ELBEL,T. a F. HAVLÍČEK. Hospodárné konstruování odlitků. Slévárenství. 2007,LV(4) ISSN 0037-6825. [3]BEDNÁŘ, B. Technologičnost konstrukce odlitků. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, ÚTŘV, 2004.ISBN 80-7044-614-5 [4]BARTELS,Ch. Gusseisen mit Kugelgraphit. Konstruiern+gissen. 2007, 2/2007. ISSN-0341-6615.

Doporučená literatura:

SKARBINSKI, M. a J.SKARBINSKI. Technologičnost konstrukce strojů. Alfa Bratislava, 1982 KOŘENÝ, R. Výrobní postupy odlitků. Ostrava: ES VŠB v Ostravě, 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam technologičnosti konstrukce a technické přípravy výroby odlitků ve slévárnách. 2. Technologičnost konstrukce odlitku jako optimální kombinace vlastností, jakosti a ceny odlitku. 3. Metodika zpracování technologického postupu výroby odlitku. Základní postupy výroby modelového zařízení. 4. Výroba formy, technologie formování, materiály modelů a jaderníků. Odvzdušňování a odvětrání slévárenské formy, zatěžování a stahování forem. 5. Předlévání otvorů a dutin, typy jader a jaderníků, odplynění, slévárenské vůle, podpěrky, výztuhy. Značení odlitků. 6. Využití výpočetní techniky v technické přípravě výroby. Metody Rapid Prototyping. 7. Simulační programy slévárenských pochodů. Simulace, proudění, tuhnutí, pnutí a vnitřní homogenity v odlitcích. 8. Všeobecné zásady správné konstrukce odlitku litých do pískových forem z hlediska plnění, stahování, smršťování a vnitřního pnutí. 9. Technologičnost konstrukce s ohledem na technologii, konstrukci, materiál, jakost a hospodárnost výroby odlitků. 10. Zásady konstrukce odlitků s ohledem na techniku formování a výrobu jader. 11. Zásady konstrukce s ohledem na tuhnutí, objemové smršťování odlitku a dimenzování nálitků. 12. Zásady konstrukce s ohledem na apretaci, obrábění a úpravy odlitků. 13. Kontrolní metody kvality odlitků, zkušební odlitky, metalografické rozbory, mechanické zkoušky 14. Úvahy o nákladech na výrobu a jejich snižování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25 3
        Zkouška Zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování laboratorních protokolů a absolvování zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní