652-3303/01 – Válcování (Valc)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity6
Garant předmětuIng. Petr Opěla, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Opěla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OPE014 Ing. Petr Opěla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům optimalizace technologií válcování (vč. kalibrace válců) s cílem dosáhnout žádaného tvaru, rozměrů a vlastností vývalku. Bude schopen využít svých praktických zkušeností ke zefektivnění podmínek provozního válcování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je předat studentům širší teoretické znalosti o různých technologiích válcování (vč. kalibrace válců) a seznámit je detailně s českými laboratorními i provozními válcovnami ve srovnání s jinými válcovacími tratěmi ve světě.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/633/633-Valcovani.pdf [2] KOLLEROVÁ, M. aj. Valcovanie. Bratislava: Alfa, 1991. ISBN 80-05-00729-9. [3] GINZBURG, V. B. Steel-rolling technology: theory and practice. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 1989. ISBN 0-8247-8124-4. [4] RAY, S. Principles and Applications of Metal Rolling. Cambridge University Perss, 2015. ISBN 978-1-107-07609-9.

Doporučená literatura:

[1] LEE, Y. Rod and bar rolling: theory and applications. New York: Marcel Dekker, 2004. ISBN 0824756495. [2] GINZBURG, V. B. Metallurgical design of flat rolled steels. New York: Marcel Dekker, 2005. ISBN 0-8247-5847-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování průběžných písemných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sortiment válcovaných výrobků, základní technologie a způsoby válcování (podélné, kosé a příčné). 2. Typy válcovacích stolic, dispozice a technologické vybavení válcovacích tratí. 3. Teoretické aspekty válcování (pásmo deformace, záběrové schopnosti, šíření, válcovací síly, ohřev polotovarů). 4. Výroba předvalků a návaznost válcování na plynulé odlévání (zpracování tenkých předlitků v jednom žáru). 5. Ploché výrobky válcované za tepla a za studena (plechy, pásy, charakteristika válcovacích tratí). 6. Predikce energosilových parametrů válcování a metody řízení rovinnosti plochého provalku. 7. Válcování dlouhých výrobků (tvarových tyčí, profilů, kolejnic a drátu) se zvýrazněním specifik českých hutí. 8. Kalibr – jeho druhy, části, geometrie a rozměrová charakteristika, neutrální osa kalibru. 9. Tok materiálu a nerovnoměrná deformace v kalibrech (pravidla pro rozmístění kalibrů). 10. Styková plocha provalku se stěnami kalibru, šíření v kalibrech různého typu a životnost válce při zatížení. 11. Obecné zákonitosti kalibračních řad a kalibrace tyčové oceli jednoduchých průřezových tvarů. 12. Základy kalibrace vybraných typů tvarových vývalků (nosníků včetně širokopřírubových, kolejnic). 13. Zakružování a tvarování plochých vývalků při výrobě ohýbaných profilů a svařovaných trubek. 14. Metody výroby bezešvých trubek (zákonitosti děrování, metody prodlužování, válcování za studena).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů TOT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.