652-9903/03 – Válcování (ValcPhD)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětuIng. Petr Opěla, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Opěla, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
OPE014 Ing. Petr Opěla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat zákonitosti podélného válcování a progresivní technologie válcování za tepla i za studena. Student bude schopen aplikovat tyto znalosti při zvyšování užitných vlastností vývalků z ocelí i slitin neželezných kovů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje ucelené teoretické a technologické poznatky o progresivních procesech válcování plochých i dlouhých vývalků, a to za tepla i za studena. Pozornost je věnována možnostem zvyšování kvality vývalků ze slitin železa i neželezných kovů.

Povinná literatura:

KOLLEROVÁ, M. aj. Valcovanie. Bratislava: Alfa, 1991. ISBN 80-05-00729-9. GINZBURG, V. B. Steel-rolling technology: theory and practice. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 1989. ISBN 0-8247-8124-4. LEE, Y. Rod and bar rolling: theory and applications. New York: Marcel Dekker, 2004. ISBN 0824756495. GINZBURG, V. B., ed. Flat-rolled steel processes: advanced technologies. Boca Raton: CRC Press, 2009. ISBN 978-1-4200-7292-1.

Doporučená literatura:

HAJDUK, M. a J. KONVIČNÝ. Silové podmínky při válcování oceli za tepla. Praha: SNTL, 1983. SINGH, R.V. Aluminium rolling: processes, principles & applications. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education Private Limited, 2011. ISBN 978-0-07-070444-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, referát na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování referátu na základě studia cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické aspekty podélného válcování. Predikce energosilových parametrů válcování. Specifika válcování za tepla a za studena. Faktory ovlivňující válcovatelnost, vady vývalků. Sortiment válcovaných výrobků a možnosti ovlivňování jejich vlastností. Progresivní typy válcovacích stolic a tratí. Fyzikální limity ohřevu vstupního materiálu před tvářením za tepla. Využití tenkých plynule litých předlitků, energetické a strukturní aspekty válcování v jednom žáru. Válcování plechů a pásů za tepla, resp. za studena. Řízení rovinnosti plochých vývalků. Válcování tvarových tyčí, profilů a drátu. Aplikace kosého válcování (výroba trubek). Možnosti povrchových aj. úprav hotových vývalků (protikorozní ochrana).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.