652-9912/02 – Soudobé pochody výroby oceli v konvertorech a elektrických pecích (SPVOKE)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět porovnat výhody horem a spodem dmýchaného konvertoru - student bude schopen analyzovat složení vsázky podle varianty konvertoru a popsat vznikající odpady a možnosti jejich zpracování - student bude umět charakterizovat technologii výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních, popsat výkonové charakteristiky oblouků, regulaci elektrod, práci stejnosměrné EOP a nové flexibilní pochody v elektrometalurgii - student bude umět formulovat základní fyzikálně-chemické děje při výrobě oceli a feroslitin v elektrických pecích

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na studium teoretických a technologických aspektů výroby oceli v kyslíkových konvertorech a elektrických obloukových pecích vč. prohloubení znalostí v oblasti teorie a praxe výroby běžných, legovaných a vysokolegovaných ocelí a v oblasti výroby oceli v hybridních a flexibilních agregátech.

Povinná literatura:

MICHALEK, K. Elektrometalurgie a výroba feroslitin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. ADOLF, Z. Technologie výroby oceli v konvertorech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. FREMUNT, P. a J. ŠIMON. Tavení oceli v elektrických pecích. Praha: SNTL, 1984. HRADÍLEK, Z. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008. ISBN 978-80-7225-291-6. FRUEHAN, R. J. The Making, Shaping and Treating of Steel. Steelmaking and Refining Volume. Pittsburgh: AISE Steel Foundation, 1998. ISBN 978-0-930767-02-0. TOULOUEVSKI, Y.N. and I.Y. ZINUROV. Innovation in Electric Arc Furnaces. New York: Springer, 2010. ISBN 978-3-642-36272-6.

Doporučená literatura:

Sborníky konferencí: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Sborníky konferencí: METAL. Sborníky konferencí: IRON AND STEELMAKING.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadované znalosti v rozsahu osnovy předmětu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikálně chemická podstata výroby oceli. Kyselé a zásadité ocelářské pochody. Výroba oceli v LD konvertorech. Charakteristika konvertoru. Vsázka, průběh zkujňovacích pochodů, režim dmýchání kyslíku. Struskový režim tavby. Tepelný režim tavby. Statický a dynamický model řízení tavby v LD konvertoru. Výroba oceli v OBM konvertoru. Trysky, tepelná ochrana trysek, dmýchaná média. Tvorba a význam strusky. Porovnání OBM a LD konvertoru. Zpracování surového železa s vyšším obsahem fosforu. Dezoxidace a legování oceli. Dezoxidace oceli syntetickou struskou. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. Nekovové vměstky v oceli, rozdělení nekovových vměstků. Modifikace vměstků. Teorie vzniku a stabilizace hoření stejnosměrného a střídavého elektrického oblouku. Sdružená pracovní charakteristika EOP. UHP, SUHP a UHCP pece. Intenzifikace tavení v EOP. Použití plynného kyslíku, kyslíkopalivové hořáky.Regulace pohybu elektrod. Statická a dynamická charakteristika regulátoru. Význam oxidačního a redukčního údobí tavby. Technologie přetaveb. Termodynamika metalurgických pochodů při oxidační rafinaci lázně s vysokým obsahem chromu. Chování vodíku a dusíku v průběhu tavby v EOP. Monitorování základních fyzikálně chemických charakteristik tekuté oceli. Automatizace řízení výroby v EOP. Obloukové pece napájené stejnosměrným proudem. Konstrukční a metalurgické odlišnosti od střídavých EOP. Nové pochody ve výrobě elektrooceli, flexibilní a hybridní pochody. Výroba oceli v indukčních pecích. Teorie ohřevu a tavení. Konstrukční provedení indukčních pecí. Elektrostruskové přetavování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.