653-0720/02 – Základy experimentální práce (ZEP)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity2
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat podstatu řešeného problému - efektivně provést rešerši k návrhu experimentu při řešení problému z dostupné databáze - samostatně připravit vybraná zařízení pro experiment - zpracovat rešerši a výsledky do zprávy - připravit krátkou a výstižnou prezentaci výsledků

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je určen pro posluchače FMT, kteří se chtějí naučit nebo prohloubit praktické zkušenosti při řešení experimentů. Studenti se na cvičeních seznámí s praktickými ukázkami technologií výroby a různých produktů z průmyslové praxe, a to jak pomocí prezentací, animací a videí pro různé oblasti průmyslu nebo vědy a výzkumu, tak pomocí vlastní činnosti při řešení zadaných úloh v laboratořích. Vyzkouší si také vyhodnocení zvolené experimentální metody, zpracování zadané rešerše a hodnocení získaných nebo dodaných výsledků do technické nebo expertní zprávy.

Povinná literatura:

Tošenovský, J. Plánování experimentů. Studijní materiály, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, 230 s. ISBN 978-80-248-2592-2 Radder, H. The philosophy of scientific experimentation: a review. Automated Experimentation, 2009, 1:2, BioMed Central Ltd., 1-8

Doporučená literatura:

Experimental Design Research Approaches, Perspctives, Applications. Cash, P., StankoviČ, T., Štorga, M. Eds, 2016, XII, 270 p. ISBN 975-3-319-333779-1 Srinagesh, K. Principles of Experimental Research. 2006, Elsevier, ISBN 978-0-7506-7926-8 DOI https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7926-8.X5000-6 Malosetti M., van Eeuwijk, F., Matute, M., M. Introduction to Experimental Design, online on https://passel2.unl.edu/view/lesson/2e09f0055f13

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování zprávy ze zadaných praktických prací

E-learning

není

Další požadavky na studenta

praktická zručnost, schopnost se zapojit do řešení praktických problémů, schopnost dohledávat a navrhovat řešení praktických problémů schopnost diskuze výsledků zlepšení měkkých dovedností schopnost připravit krátkou a obsahově výstižnou prezentaci

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-3. ukázky z výroby různých produktů v praxi, ukázky a videa z přípravy vzorků pro metalografické studium animace řešení vybraných praktických problémů 3.-8. typy vědeckých sdělení a periodik, internetové zdroje informací, vyhledávání a zpracování bibliografických dat a článků – databáze přístupné přes VŠB-TUO; praktické postupy zpracování experimentálních dat, statistické metody; úvod do zpracování technické zprávy, expertizní zprávy, prezentace výsledků experimentů ( závěrečné práce, vědecké články, příspěvky na konferencích, workshopech, seminářích) 7.-14. praxe v laboratořích při řešení projektů vyučujícího předmětu a jeho pracoviště, zpracování zprávy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních vypracování zprávy ze zadaných praktických prací

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní