653-0935/04 – Kovové technické materiály (KTM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi pochopí vztahy mezi strukturou kovových materiálů a jejich mechanickými vlastnostmi, naučí se vlastnosti řízeně ovládat. Zvládnou výběr kovových materiálů pro dané podmínky použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Základní fyzikálně inženýrské charakteristiky konvenčních a nekonvenčních typů kovových materiálů a podmínky řízeného ovládání jejich vlastností. Analýza optimalizovaných podmínek zpracování z hlediska dosahovaného souboru mechanických, fyzikálně chemických a fyzikálních vlastností. Parametry jejich technického použití.

Povinná literatura:

PLUHAŘ, Jaroslav. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. HERNAS, Adam, Zdeněk JONŠTA, Miroslav TVRDÝ, Lubomír ČÍŽEK a Jaroslav PURMENSKÝ. Žárupevné oceli a slitiny. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2187-0. MAZANCOVÁ, Eva a Karel MAZANEC. Technické materiály. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-071-1. MACEK, Karel. Nauka o materiálu. Praha: ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01507-9. ASKELAND, Donald R a Pradeep Prabhakar PHULÉ. The science and engineering of materials. 5th ed. Stamford: Cengage Learning, c2008. ISBN 978-0-534-55396-8.

Doporučená literatura:

PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu II. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, c2002. ISBN 80-7204-248-3. ČÍHAL, Vladimír. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0671-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní přehled kovových technických materiálů, rozdělení, progresivní typy ocelí, užitné vlastnosti, jejich optimalizace podle podmínek použití. Hodnocení metalurgické čistoty ocelí. Základní charakteristiky vysocepevných ocelí (HSLA), rozdělení, charakterizace jednotlivých typů, zpevňující mechanizmy. Oceli pro extrémní podmínky exploatace. Oceli žárupevné a žáruvzdorné, podstata creepu, strukturně fázové charakteristiky žárupevných ocelí, zpevňující mechanizmy. Korozivzdorné oceli, rozdělení, legující báze,charakteristika jednotlivých typů, odolnost vůči různým typům korozních prostředí, mezikrystalová koroze, stabilizace struktury. Materiálově inženýrské charakteristiky neželezných kovů. Superslitiny na fázi niklu a kobaltu, vývoj, rozdělení, charakteristika jednotlivých typů, strukturně fázové charakteristiky. Moderní metody hodnocení pevnostních vlastností. Výběr kovových materiálů pro dané podmínky použití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.