653-0943/02 – Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti (MATBEZP)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - definovat základní charakteristiky hlavních skupin konstrukčních materiálů; - analyzovat vztah mezi vnitřní stavbou a užitnými vlastnostmi technických materiálů; - definovat základní přístupy k řešení provozní bezpečnosti a spolehlivosti technických materiálů; - charakterizovat hlavní degradační mechanismy, které se mohou projevit u technických materiálů; - navrhovat přístupy k omezení rizika vzniku defektů, resp. porušení materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

[1] Strnadel, B.: Nauka o materiálu II, Degradační procesy a design materiálu. ES VŠB-TUO, 208. [2] Pluhař, J. et al: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. SNTL/ALFA, 1987.

Doporučená literatura:

[1] Mazanec K. : Materiálově inženýrské charakteristiky vybraných typů progresivních materiálů (Sylaby přednášek) ES VŠB – TU, 1999. [2] Pluhař J., Beneš V. : Konstrukční a nástrojové materiály, ČVUT Praha, 1989. [3] Mazancová E. Mazanec K.: Technické materiály, ES VŠB – TUO, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled technických materiálů, jejich použitelnost v různých průmyslových odvětvích. 2. Vnitřní struktura a vlastnosti základních skupin technických materiálů – kovy, polymery, keramika, kompozity. 3. Základní hlediska pro hodnocení provozní bezpečnosti a spolehlivosti materiálů. 4. Přehled nejdůležitějších degradačních mechanismů technických materiálů. 5. Křehké porušení materiálů – hodnocení, zajištění odolnosti a bezpečnosti materiálů. 6. Únavové poškození materiálů – kovy, polymery – hodnocení, zajištění provozní bezpečnosti. 7. Podstata korozní odolnosti a žáruvzdornosti konstrukčních materiálů. Korozivzdorné a žáruvzdorné materiály z pohledu bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Koroze keramických materiálů. 8. Tečení (creep) konstrukčních materiálů – kovy, keramika, polymery. Žáropevné materiály z pohledu bezpečnosti. 9. Zvláštní degradační mechanizmy konstrukčních materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.