653-0947/01 – Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností (MMHFV)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se s moderními nedestruktivními metodami diagnostiky materiálů. Student získá poznatky o fyzikálních modelech a procesech, na kterých je založena nedestruktivní diagnostika.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností popisuje metodiky materiálové analýzy pomocí diagnostiky fyzikálních polí a jejich změn v okolí materiálů a výrobků. Při studiu se student seznámí s nejdůležitějšími metodami nedestruktivní analýzy materiálů a výrobků.

Povinná literatura:

ŠTRBA, A.: Fyzikálna optika, Alfa Bratislava, 1972. ŠALIMOVOVÁ, K: Fyzika polovodičov,Alfa Bratislava 1978.ISBN 980-80-522-1040. BEISER, A.: Perspectives of modern physics, Mc-Graw-Hill, NY 1969. KOŠTIAL, P. a kol.: Materiálová diagnostika, VŠB,2011, ISBN 978-80-248-2520-5. SCHÄTZ, M., VONDRÁČEK, P.: Zkoušení polymerů. VŠCHT Praha,1998.

Doporučená literatura:

KOŠTIAL, P.: Teoretické základy materiálového inžinierstva II, Zusi 1999.ISBN 978-80-592-240. SMITH, W. J.: Modern Optical Engineering,Mc.Graw Hill, USA,2008,ISBN 978-0-07.147687-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Inženýrský kurz fyziky, fyzika pevné fáze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností. Nedestruktivní metody diagnostiky materiálů. Klasifikace a charakteristika. Interference elektromagnetických vln. Popis elektromagnetických vln, podmínky. interference EMV. Interferometrie. Charakteristika, technická řešení a aplikace v technické praxi. Holografie, charakteristika, technická realizace, aplikace v technické praxi. Sherografie, charakteristika, technická realizace, aplikace v technické praxi. Profilometrie, charakteristika, technická realizace, aplikace v technické praxi. Termografie, charakteristika, technická realizace, aplikace v technické praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0788D270003) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0788D270003) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0788D270003) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0788D270003) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.