653-0947/02 – Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností (MMHFV)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se s moderními nedestruktivními metodami diagnostiky materiálů. Student získá poznatky o fyzikálních modelech a procesech, na kterých je založena nedestruktivní diagnostika.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností popisuje metodiky materiálové analýzy pomocí diagnostiky fyzikálních polí a jejich změn v okolí materiálů a výrobků. Při studiu se student seznámí s nejdůležitějšími metodami nedestruktivní analýzy materiálů a výrobků.

Povinná literatura:

ŠTRBA, A.: Fyzikálna optika, Alfa Bratislava, 1972. ŠALIMOVOVÁ, K: Fyzika polovodičov,Alfa Bratislava 1978.ISBN 980-80-522-1040. BEISER, A.: Perspectives of modern physics, Mc-Graw-Hill, NY 1969. KOŠTIAL, P. a kol.: Materiálová diagnostika, VŠB,2011, ISBN 978-80-248-2520-5. SCHÄTZ, M., VONDRÁČEK, P.: Zkoušení polymerů. VŠCHT Praha,1998.

Doporučená literatura:

KOŠTIAL, P.: Teoretické základy materiálového inžinierstva II, Zusi 1999.ISBN 978-80-592-240. SMITH, W. J.: Modern Optical Engineering,Mc.Graw Hill, USA,2008,ISBN 978-0-07.147687-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností-nový předmět

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností. Nedestruktivní metody diagnostiky materiálů. Klasifikace a charakteristika. Interference elektromagnetických vln. Popis elektromagnetických vln, podmínky. interference EMV. Interferometrie. Charakteristika, technická řešení a aplikace v technické praxi. Holografie, charakteristika, technická realizace, aplikace v technické praxi. Sherografie, charakteristika, technická realizace, aplikace v technické praxi. Profilometrie, charakteristika, technická realizace, aplikace v technické praxi. Termografie, charakteristika, technická realizace, aplikace v technické praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.