653-2007/01 – Základy teorie a technologie výroby neželezných kovů (ZTTVNK)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat základní charakteristiky jednotlivých skupin kovů - klasifikovat a objasnit nosné technologie kovů - definovat a vysvětlit základní parametry jednotlivých technologií, které ovlivňují procesy přípravy vybraných kovů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - aplikovat základní teoretické poznatky z fyzikální chemie, chemie a teorie hutnických procesů na procesy výroby neželezných kovů - charakterizovat základní předpoklady pro průběh procesů pyro, hydro a elektrometalurgie Student bude umět - aplikovat získané teoretické i praktické poznatky na řešení technických problémů - optimalizovat technologické parametry procesů přípravy vybraných kovů - vybrat optimální technologický proces na výrobu vybraných skupin kovů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Základní přehled neželezných kovů, jejich vlastnosti, technické rozdělení, suroviny pro výrobu. Základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických postupů výroby kovů. Základy výroby a rafinace kovů těžkých, lehkých, ušlechtilých, vysokotavitelných, radioaktivních a vzácných zemin. Slitiny neželezných kovů- základní vlastnosti a aplikace.

Povinná literatura:

JANDOVÁ, Jitka; VU, Hong Nguyen a DVOŘÁK, Petr. Metody výroby neželezných kovů a zpracování odpadů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-026-3. TRPČEVSKÁ, J. a M. LAUBERTOVÁ. Neželezné kovy, ich vlastnosti, výroba a aplikácia. Technická univerzita v Košiciach, 2022, 245 s. ISBN: 978-80-553-4178-1. ABEL, L.A., ed. ASM handbook: nonferrous alloys and special-purpose materials. Volume 2, Properties and selection. Materials Park: ASM International, 1990. ISBN 0-87170-378-5.

Doporučená literatura:

ŠTOFKO, M. a M. ŠTOFKOVÁ. Neželezné kovy. Košice: Emilena, 2000. ISBN 80-7099-527-0. MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování laboratorních úloh. Vypracování seminární práce. Absolvování zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování jedné semestrální práce v rozsahu cca 15-20 stran na zvolené téma z oblasti výroby a aplikací neželezných kovů, semestrální práce je opravena vyučujícím nejpozději do 14 dnů od jejího odevzdání studentem. Výsledky jsou studentům sdělovány mailem, v případě nutnosti probíhají osobní konzultace. Absolvování zápočtového testu – s výsledky jsou studenti seznámeni bezprostředně po absolvování a opravě testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Technické rozdělení neželezných kovů, jejich typické vlastnosti a aplikace čistých kovů a jejich slitin v současném průmyslu. Suroviny pro výrobu neželezných kovů, primární a druhotné suroviny. Postupy úpravy primárních surovin. Termodynamický a kinetický popis pyrometalurgických pochodů výroby neželezných kovů, termická disociace, procesy pražení, redukce, chlorace, Kellogovy a Ellinghamovy diagramy. Pyrometalurgické procesy výroby neželezných kovů. Procesy tavení, produkty tavení: strusky, kamínky, míšně, surový kov. Hydrometalurgické a elektrometalurgické procesy výroby neželezných kovů. Rafinační procesy. Výroba, vlastnosti a použití obecných neželezných kovů a jejich slitin (Cu, Ni, Pb, Zn, Co, Sn). Výroba, vlastnosti a použití lehkých kovů a jejich slitin (Al, Mg). Výroba, vlastnosti a použití ušlechtilých kovů a jejich slitin (Au, Ag, kovy platinové skupiny). Výroba, vlastnosti a použití těžkotavitelných kovů a jejich slitin (Ti, W, Mo). Výroba, vlastnosti a použití rozptýlených kovů a lanthanidů (Sc, La a lanthanidy). Výroba, vlastnosti a použití radioaktivních kovů (U). Využití druhotných surovin pro výrobu neželezných kovů a slitin, ekonomické a ekologické výhody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování semestrálního projektu na zadané téma. Absolvování testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní