653-2008/01 – Slitiny neželezných kovů (SNžK)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP0235 Ing. Michal Kopelent
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat slitiny neželezných kovů dle různých kritérií a popsat jejich základní charakteristiky - definovat a vysvětlit vliv parametrů procesu přípravy a zpracování na vlastnosti vybraných slitin - objasnit vztahy mezi vnitřní strukturou, mikrostrukturou a vlastnostmi materiálů na bázi neželezných kovů - provést výběr materiálu a případnou optimalizaci jeho vlastností pro dané podmínky provozování - posoudit a vyhodnotit možné aplikace a jejich výhody - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta v návaznosti na základní znalosti z nauky o materiálu s vlastnostmi jednotlivých kovů a jejich slitin a jejich aplikacemi v různých oblastech moderního průmyslu. Tepelné zpracování a strukturně fázové složení vybraných slitin jsou uvedeny v souvislosti s jejich fyzikálními, mechanickými, korozními a dalšími vlastnostmi, jakož i s jejich použitím. Poznatky z tohoto předmětu umožní studentovi získat přehled o směrech vývoje nových materiálů a orientovat v používaných moderních kovových materiálech.

Povinná literatura:

[1] LOSERTOVÁ, M. Neželezné kovy a jejich slitiny. Studijní opora k předmětu, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. [2] MICHNA, Š. aj. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4 [3] FIALA, J., V. MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. Academia, nakl. AV ČR, 2003.ISBN 80-200-1223-0. [4] ABEL, L. A., ed. ASM handbook: Properties and selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Material. Volume 2,10th edition. Materials Park: ASM International, 2000. ISBN 0-87170-378-5

Doporučená literatura:

[1] POKLUDA, J., KROUPA, F. a L. OBDRŽÁLEK. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: Vysoké učení technické, 1994. ISBN: 80-214-0575-9 [2] LUKÁČ, I. a Š. MICHNA. Atlas struktur a vad u hliníku a jeho slitin. Děčín: DeltaPrint, 1999. ISBN 80-238-4611-6 [3] ASM handbook. Volume 9, Metallography and microstructures. Materials Park: ASM International, 9 th edition, 2000. ISBN 0-87170-007-7 [4] DAVIS, J. R., ed. Metals Handbook. Desk Edition. ASM International, 1998, ISBN 0-87170-654-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt na zadané téma. Absolvování zápočtového testu. S výsledky jsou studenti seznámeni bezprostředně po absolvování a opravě testů.

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Sledovat průběžně informace a novinky v oblasti slitin neželezných kovů. Doplnit znalosti z nauky o materiálech. Zapojení do řešení projektů fakulty nebo katedry.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

· Úvod a přehled materiálů, základní vlastnosti slitin na bázi neželezných kovů. · Slitiny Cu, rozdělení, legující prvky, struktura fází, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace · Slitiny Ni, rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. Niklové superslitiny. · Slitiny Co, rozdělení, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. Kobaltové superslitiny. · Slitiny Zn, Sn a Pb, struktura, vlastnosti a aplikace. · Slitiny Al, rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. Kompozity s hliníkovou matricí. · Slitiny Mg, rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. · Slitiny Li a Be, struktura, vlastnosti a aplikace. · Slitiny Ti, rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, struktura, tepelné zpracování, vlastnosti a aplikace. · Slitiny W, Nb a Ta, vlastnosti a aplikace. · Slitiny Zr, legující prvky, fázové diagramy, struktura, vlastnosti a aplikace. · Slitiny uranu a slitiny kovů vzácných zemin, vlastnosti a aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování testu Vypracování semestrálního projektu Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní