653-2010/01 – Úvod do materiálových a recyklačních technologií (UMART)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen: - definovat základní rozdělení současných materiálů podle složení; - vyjmenovat základní technologie přípravy čistých kovů a progresivních materiálů; - objasnit základní vztahy mezi technologiemi přípravy materiálů a jejich získanými vlastnostmi; - charakterizovat stručně přednosti a nedostatky jednotlivých technologií;

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět představuje úvod do oblasti přípravy progresivních materiálů pro hi-tech aplikace. Student získá přehled o základním rozdělení materiálů a technologií jejich přípravy, bude schopen dát do souvislosti vlastnosti a aplikace materiálů a použité technologie jejich přípravy; bude se orietnovat v oblastech aplikací materiálů v různých odvětvích – medicíně, sportu, dopravě, stavebnictví apod.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/637/637-USMM.pdf [2] LOSERTOVÁ, M., J. MALCHARCZIKOVÁ, K. SKOTNICOVÁ a I. SZURMAN. Úvod do technologií přípravy progresivních materiálů. Studijní opory k předmětu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. [3] ASHBY, M. F. a D.R.H. JONES. Engineering materials 2: an introduction to microstructures, processing. 4th ed. Waltham: Elsevier Butterworth-Heinemann, c2013. ISBN 978-0-08-096668-7.

Doporučená literatura:

[1] MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. [2] ENGHAG, P. Encyclopedia of the Elements. Technical Data, History, Processing, Aplications. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co KgaA, 2004. ISBN 978-3-527-30666-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy, zápočtový test, seminární projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění všech daných úkolů: Průběžné testy, zápočtový test, seminární projekt. Zkouška sestává z písemné a ústní části.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do studia předmětu - přehled kovů, historie používání neželezných kovů, přehled materiálů používaných pro běžné i moderní aplikace. Základní popis technologií výroby čistých kovů, ekonomické a ekologické aspekty. Přehled technologií přípravy vybraných speciálních slitin a materiálů, ekonomické a ekologické aspekty. Souvislosti mezi technologiemi přípravy a vlastnostmi materiálů. Základní informace z oblasti odpadového hospodářství. Přehled recyklačních technologií používaných pro zpracování vybraných typů odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování testu Vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní