653-2012/01 – Technologie materiálů II (TechMat II)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat a objasnit jednotlivé technologie - definovat a vysvětlit základní parametry jednotlivých technologií přípravy vybraných typů materiálů - posoudit a vyhodnotit možné aplikace získaných poznatků na přípravu nových typů materiálů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - optimalizovat materiálové a technologické parametry procesů z hlediska přípravy vybraných materiálů s požadovanými vlastnostmi, možných interakcí s okolním prostředím nebo účinnosti procesu a dopadu na životní prostředí - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se speciálními technologiemi přípravy speciálních slitin, ochranných povlaků, kompozitních materiálů a jiných progresivních materiálů. Předmět navazuje na Technologie materiálů I.

Povinná literatura:

[1] https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/technologie-specialnich-slitin/index.html. [2] https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/praskova-metalurgie/index.html. [3] GROOVER, M.P. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. 5th Ed. Hoboken: Wiley, 2012. ISBN 978-1-118-39367-3.

Doporučená literatura:

[1] PÍŠEK, F., L. JENÍČEK, P. RYŠ a M. CENEK. Nauka o materiálu. I, Nauka o kovech. 2. rozš. a zcela přeprac. vyd. Praha: Academia, 1973. [2] ASHBY, M.F. a D.R.H. JONES. Engineering Materials 2. An Introduction to Microstructures, Processing and Design. Third Edition. Butterworth-Heinemann Oxford. ISBN–13: 978-0-7506-6381-6 [3]VANDER VOORT, G. F., ed. ASM Handbook: Metallography and Microstructure. Volume 9. Ohio: ASM International. 2000. ISBN 0-87170-007-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování laboratorních cvičení, Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení Seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2 Příprava slitin metodami práškové metalurgie, princip, výhody, materiály, aplikace. 3.-4 Aditivní technologie výroby. Metody selektivního laserového tavení, selektivního laserového slinování, principy, parametry, materiály, následné zpracování, aplikace. 5. Příprava materiálů metodou mechanického legování. Parametry procesu, problémy, výhody, materiály, následné zpracování, aplikace. 6-7. Technologie PVD, princip, materiály pro povlaky, parametry procesu, charakteristiky tenkých filmů. 8. Napařování, naprašování, iontové pokovování, iontová implantace. Vliv parametrů procesu na charakteristiky materiálů. 9.-10. Technologie CVD, princip, parametry procesu, materiály pro nanášení- kovy, keramika. Příprava diamantových a multikomponentních vrstev. 11. Příprava RE magnetů. Technologie, využití vodíku, výhody, problémy, aplikace. 12. Amorfizace intermetalických sloučenin. Uplatnění procesů, problémy, aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Splnění zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní