653-2014/02 – Oborová praxe (OPn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšířit poznatky studentů o praktických aspektech studovaného oboru. Studenti se zdokonalí ve zpracování technických a technologických informací formou písemné zprávy. Cílem předmětu je přímý kontakt studentů s průmyslovými firmami nebo výzkumnými laboratořemi. Poznatky získané během praxe mohou studentům usnadnit volbu jejich další profesní kariéry.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Student se seznámí s odbornými aktivitami výrobní, výzkumné nebo vzdělávací organizace zabývající se metalurgií nebo materiálovým inženýrstvím. Součástí předmětu mohou být exkurze do metalurgických nebo strojírenských společností v rámci České republiky. Získané poznatky student zpracuje ve formě písemné zprávy. Cílem předmětu je propojit teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi ve studovaném oboru.

Povinná literatura:

Povinná literatura pro daný předmět neexistuje.

Doporučená literatura:

Časopisecké články a odborné publikace v závislosti na předmětu činnosti organizace, kde probíhá praxe.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - kontrola náplně oborové praxe, místa konání praxe a kontaktní osoby. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - kontrola předepsaných dokumentů o realizaci odborné praxe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Před zahájením praxe student informuje garanta předmětu o náplni oborové praxe a předá informace o kontaktní osobě. 2. Student oznámí nástup na praxi v první den praxe. 3. Student vykoná praxi v souladu s dohodnutými podmínkami. V případě překážek v řádném absolvování praxe student neprodleně informuje garanta předmětu. 4. Student oznámí ukončení praxe a odevzdá následující dokumenty: potvrzení o absolvování praxe, hodnocení studenta kontaktní osobou a zprávu o průběhu oborové praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Student vykoná praxi v předepsaném rozsahu 10 pracovních dnů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student vykoná praxi v předepsaném rozsahu 10 pracovních dnů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní