653-2016/01 – Základy progresivních technických materiálů (ZPTM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity7
Garant předmětuIng. Josef Hlinka, PhD.Garant verze předmětuIng. Josef Hlinka, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0514 Ing. Daniel Bartoněk
HLI055 Ing. Josef Hlinka, PhD.
HRA0165 Ing. Kryštof Hradečný
KON57 Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
PAL0193 Ing. Renáta Palupčíková
MAS0021 doc. Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Charakterizovat vnitřní stavbu konstrukčních materiálů na různých úrovni měřítka; - Popsat základní vlastnosti konstrukčních materiálů; - Objasnit vztahy mezi vnitřní stavbou a vlastnostmi konstrukčních materiálů; - Popsat základní charakteristiky, výhody a nevýhody, čtyř skupin konstrukčních materiálů – kovových materiálů, polymerů, keramiky a kompozitů; - Srovnat přednosti a nedostatky jednotlivých skupin konstrukčních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Materiály v civilizačním vývoji člověka, základní rozdělení materiálů, přírodní materiály, kovy a jejich slitiny, keramické materiály, polymery, kompozity, příklady použití materiálů ve vybraných oborech – doprava, sport, stavebnictví, medicína, elektrotechnika a elektronika.

Povinná literatura:

SOJKA, J. a P. VÁŇOVÁ Základy progresivních konstrukčních materiálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2578-6. Dostupné z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/ZPKM/index.htm PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. ISBN 80-7204-193-2. CALLISTER, W. D. Materials science and engineering: an introduction. 7. vyd. New York: Wiley, 2007. ISBN 978-0-471-73696-7.

Doporučená literatura:

SKOČOVSKÝ, P. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. 2. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-593-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru, 1 semestrální projekt; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úloha materiálů v civilizačním vývoji lidstva. 2. Základní rozdělení materiálů – přírodní, technické – konstrukční, funkcionální – příklady. 3. Užitné vlastnosti materiálů – rozdělení, příklady z různých oborů. 4. Vnitřní stavba technických materiálů. 5. Základní metody hodnocení materiálů – struktura, vlastnosti. 6. Kovy a jejich slitiny – rozdělení, hlavní vlastnosti, příklady použití. 7. Keramické materiály – rozdělení, hlavní vlastnosti, příklady použití. 8. Polymery – rozdělení, hlavní vlastnosti, příklady použití. 9. Kompozity – rozdělení, hlavní vlastnosti, příklady použití. 10. Příklady použití materiálů v medicíně. 11. Příklady použití materiálů ve sportu. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. 2-4. Vnitřní stavba pevných látek, krystalografie, poruchy vnitřní stavby. 5. Příprava vzorků kovů (oceli, litiny) pro sledování struktury. 6-8. Zkoušky mechanických vlastností - tahová zkouška, zkouška rázem v ohybu podle Charpyho, technologické zkoušky. 9. Praktické provedení a vyhodnocení tahové zkoušky a zkoušky rázem v ohybu. 10-11. Srovnání užitných vlastností kovů, polymerů, kompozitních materiálů apod. 12-13. Příklady použití různých typů technických materiálů v praxi. 14. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0214A270001) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní