653-2017/01 – Oceli a litiny (OAL)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity6
Garant předmětuIng. Kateřina Konečná, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Konečná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON57 Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - porovnat vliv jednotlivých doprovodných prvků na strukturu a vlastnosti ocelí a litin; - porozumí nejdůležitějším způsobům klasifikace ocelí a litin, jakož i systému jejich označování; - bude schopen charakterizovat hlavní skupiny tvářených ocelí a ocelí na odlitky, včetně korozivzdorných ocelí, žáropevných a žárovzdorných ocelí, CF ocelí aj., porovnat jejich strukturu a vlastnosti, výhody, nevýhody a také hlavní oblasti použití; - bude schopen porovnat hlavní druhy litin, jejich strukturu, vlastnosti a také hlavní směry použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Exkurze

Anotace

Cílem je seznámit studenty jednoduchou formou s vlivem nejdůležitějších prvků, tepelného/ chemicko-tepelného zpracování a technologie metalurgického zpracování (odlévání, tváření) na strukturní charakteristiky a vlastnosti (mechanické, fyzikální a chemické) technicky významných typů ocelí a litin.

Povinná literatura:

MAZANCOVÁ, E. Oceli a litiny. Ostrava: VŠB-Ostrava, 2013. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/636/vyukove-opory-katedry/index.html ČÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0671-0. BHADESHIA, H.K.D.K. Bainite in Metals - Theory and Practice. Cambridge: Maney Publishing, 2015. ISBN 978-1-909 662-74-2.

Doporučená literatura:

RYŠ, P., at al. Nauka o materiálu I/4. Praha: Academia, 1975. JECH, J. Tepelné zpracování oceli. Praha: SNTL, 1977.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 zpracované programy v průběhu semestru, semestrální projekt; kombinovaná forma studia - 1 zpracovaný program během semestru, semestrální projekt. Závěrečné ověření výsledků: písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice ocelí, vliv vybraných austenitotvorných a feritotvorných prvků na strukturu a vlastnosti ocelí, vliv legujících a škodlivých prvků. 2. Oceli tvářené a oceli na odlitky, rozdělení tvářených ocelí a jejich označování dle ČSN EN 10027-1. 3. Uhlíkové tvářené oceli, hlubokotažné oceli, mikrolegované oceli. 4. Oceli pro zušlechtění, pružinové oceli. 5. Oceli pro chemicko - tepelné zpracování. 6. Nerezavějící oceli: austenitické, feritické duplexní, martenzitické. 7. Žárovzdorné a žáropevné oceli, oceli pro použití při nízkých teplotách. 8. Nástrojové oceli. 9. Oceli se zvláštními fyzikálními a magnetickými vlastnostmi. 10. Multifázové oceli: DP, TRIP, TWIP a TRIPLEX. 11. Rozdělení litin, podmínky tvorby grafitu, základní charakteristiky bílé a šedé litiny, tvárná a temperovaná litina.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní