653-2018/02 – Materiály pro biomedicínu (MABI)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP0235 Ing. Michal Kopelent
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat a objasnit jednotlivé typy materiálů používaných v biomedicíně; - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých materiálů - definovat materiálové a technologické parametry materiálů z hlediska aplikací in vivo

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět studenta seznámí s materiály používanými v ortodoncii, ortopedii, traumatologii, kardiovaskulární medicíně, neurochirurgii a neurologii, se základními charakteristikami biokompatibility a bioktivity a s historií aplikací. Materiály budou roztříděny na kovové, keramické, polymerní a kompozitní. Budou definovány jejich základní charakteristiky, mechanické, korozní aj. vlastnosti.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M. Progresivní materiály. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. Online na: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PGM/index.htm. FIALA, J., V. MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1223-0. HIN, T. S. Biomaterials Engineering and Processing. Series-Vol.1 - Engineering Materials for Biomedical Applications. 2004. ISBN 981-256-061-0 RATNER, B.D., A.S. HOFFMAN, F.J.SCHOEN a J.E. LEMONS ed. Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine. Third Edition. Elsevier Inc. 2013. ISBN 978-0-12-374626-9

Doporučená literatura:

NIINOMI, M., et al. Development of new metallic alloys for biomedical applications. Acta Biomaterialia, 8, 2012, 3888-3903 GEETHA, M., et al. Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants – A review. Progress in Materials Science 54, 2009, 397-425. VOORT, G.F.V., ed. ASM handbook: Metallography and microstructures. Volume 9. Materials Park: ASM International, 1985. ISBN 0-87170-015-8. DONACHIE, M.J. Titanium. A Technical Guide. ASM International Park, Ohio 2000, ISBN 0-87170-309-2 BOYER, R., et al. Materials Properties Handbook: Titanium Alloys, ASM, Materials Park, USA, 1994, s. 94–111.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, test, semestrální projekt

E-learning

TEAMS

Další požadavky na studenta

sledovat aktuální informace z oblasti spolupracovat při řešení projektů zdokonalit si angličtinu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do materiálů pro aplikace v biomedicíně, základní charakteristiky biokompatibility, historie aplikací a přehled používaných materiálů. 2. Materiály v ortodoncii, ortopedii, traumatologii, kardiovaskulární medicíně, neurochirurgii a neurologii. 3. Biokompatibilní kovové materiály, aplikace, třídy materiálů, mechanické vlastnosti, korozní vlastnosti, povrchové zpracování a ochrana proti korozi. 4. Keramické materiály a povlaky pro implantáty. 5. Materiály polymerní přírodní a syntetické, základní charakteristiky, přehled materiálů. Gely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr, platnost do: 2024/2025 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti: přednášky, písemné řešení problému, test, semestrální projekt

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.