653-2019/02 – Modelování a simulace chování materiálu (MSChM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětuIng. Josef Hlinka, PhD.Garant verze předmětuIng. Josef Hlinka, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLI055 Ing. Josef Hlinka, PhD.
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: -vysvětlit význam simulací a modelování v materiálovém inženýrství; - pochopit základní způsoby modelování a simulací; porozumět významu databází pro simulace a modelování; - využít vybrané druhy softwaru pro modelování mikrostruktury a vlastností pro nejdůležitější technologické operace; - vnímat nutnost experimentálního ověření výsledků modelování a simulací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován základům modelování a simulace v materiálovém inženýrství. Pozornost je zaměřena na oblast matematického a fyzikálního modelování, resp. simulací, a to zejména pro nejvýznamnější děje a/nebo technologické operace, které probíhají v důležitých technických materiálech. Studenti budou seznámeni s možnostmi modelování a simulace procesů krystalizace, zpracování materiálů (tváření, tepelné zpracování, svařování apod.). Studenti se naučí pracovat s některými softwary, využívanými v inženýrské praxi. Součástí předmětu bude také fyzikální modelování, a to zejména u časově závislých degradačních procesů. Důraz bude kladen na možné hranice modelování a simulací, resp. na nutnost experimentálního ověřování výsledků simulace a modelování.

Povinná literatura:

VODÁREK, V. Modelování a simulace chování materiálu. Ostrava: VŠB - TUO. Studijní opora, 2019. http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/636/636-Simulace.pdf. BLAHETA, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků. Ostrava: VŠB- TUO. Studijní opora, 2012, 117s. TOTTEN, G. E. Steel Heat Treatment I. Boca Raton: CRC Press, 2007. ISBN 0-8493-8455-9. KOBAYASHI, S., S. OH and T. ALTAN. Metal Forming and the Finite-Element Method. Oxford: Oxford University Press, 1989. ISBN 0-19-504402-9.

Doporučená literatura:

JANČÍKOVÁ, Z. Teorie systémů. E-learning, VŠB – TU Ostrava, 2012. JANČÍKOVÁ, Z. Umělé neuronové sítě v materiálovém inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. Studijní opora, 2006. ISBN 80-248-1174-X. DIETMANN, U. Calculation of Steel Data Using JMatPro. In: COMAT 2012: 21. 11. - 22. 11. 2012, COMTEF. Ostrava: Tanger, 2012, s. 1-6. ISBN 978-80-87294-34-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam modelování a simulací v moderním materiálovém inženýrství. 2. Matematické modelování – základní principy, metoda konečných prvků, modely umělých neuronových sítí. 3. Databázové systémy v materiálovém inženýrství. 4. Simulace technologických procesů. Numerické simulace procesu svařování – predikce mikrostruktury, tvrdosti, vnitřních napětí a deformací. 5. Základní principy modelování mikrostruktury – predikce termodynamicky rovnovážného stavu, modelování kinetiky strukturních změn, aplikace výsledků modelování mikrostruktury při experimentálním studiu mikrostruktury. 6. Modelování a simulace procesů rovnovážné a nerovnovážné krystalizace kovových materiálů. 7. Využití metod numerického modelování při optimalizaci technologie výroby a zpracování materiálů – parametry tepelného zpracování polotovarů / výrobků, tváření materiálů. 8. Fyzikální modelování a simulace – základní principy. 9. Modelování a simulace časově závislých procesů degradace vlastností materiálů – creep, únava, resp. creep + únava. 10. Simulace procesů poškození materiálů korozními procesy. 11. Praktická využitelnost výsledků modelování a simulací, experimentální validace výsledků modelování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2024/2025 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.