653-2022/02 – Kompozitní materiály (KompM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL321 Ing. Martina Kalová, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat vlastnosti sklených, uhlíkových, kevlarových a jiných vláken Charakterizovat vlastnosti různých polymerních matric Popsat termoplastické matrice Popsat interakci vlákna a matrice v kompozitu Defekty v kompozitech Vysvětlit různé technologie laminovaní Vysvětlit principy dimenzování laminátových struktur Popsat metody zkoušení laminátů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V rámci přednášek student získá poznatky o vlastnostech výstužných materiálů, polymerních reaktoplastických a termoplastických matric, interakci mezi vláknem a matricí. Dále získá poznatky o technologiích laminování, dimenzovaní laminátových struktur a o zkoušení laminátů.

Povinná literatura:

Bareš,R.A. Kompozitní materiály Praha: SNTL 1988. Ehrenstein,G., W. Polymerní kompozitní materiály Praha: Scientia, 2009. ISBN 980-80-86960-29-6. Tsai, S.W. Composites design Dayton:Think composites 1987.

Doporučená literatura:

DAĎOUREK, K. Kompozitní materiály - druhy a jejich užití. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-279-1. MACHEK, V., SODOMKA, J. Polymery a kompozity s polymerní matricí. 4. část, Nauka o materiálu, Praha, Nakladatelství ČVUT, 2008. EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6. BAREŠ, R. Kompozitní materiály. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. MACEK, K., ZUNA, P. a kol. Nauka o materiálu. Kapitoly: Nekovové materiály a jejich zpracování, Kompozitní materiály „Strojírenské materiály“, skripta ČVUT, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia – 2 písemné testy, 2 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia – 1 semestrální projekt. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikácia laminátových kompozitů 2.Skleněná vlákna 3.Uhlíková vlákna 4.Kevlarová vlákna 5.Speciální vlákna 6 Vlastnosti různých matric 7.Termoplastické matrice 8.Inetrakce vlákna a matrice v kompozitu 9.Defekty v kompozitech 10.Technológie laminovania 11.Princípy dimenzování laminátových struktur 12.Metody zkoušení laminátů 13.Aplikace v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 % povinná účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní