653-2023/01 – Kovové materiály (KovMat)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity6
Garant předmětuIng. Kateřina Konečná, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Konečná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON57 Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - charakterizovat různé skupiny kovových materiálů z oblasti neželezných kovů, ocelí a litin - popsat vlastnosti nejdůležitějších kovových materiálů - charakterizovat vztah mezi vlastnostmi a vnitřní stavbou těchto kovových materiálů - popsat hlavní způsoby zvyšování užitných vlastností daných materiálů - srovnat jednotlivé materiály, posoudit výhody a nevýhody pro různé oblasti využití

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Exkurze

Anotace

Student je jednoduchou formou seznámen s technicky významnými typy neželezných slitin, ocelí a litin. Důraz je kladen na souvislosti základních fyzikálně metalurgických vlastností těchto materiálů s jejich užitnými vlastnostmi, výhody a nevýhody jednotlivých materiálů a hlavní oblasti jejich využití.

Povinná literatura:

MAZANCOVÁ, E. Oceli a litiny. Studijní opora k předmětu. Ostrava: VŠB-Ostrava, 2013. LOSERTOVÁ, M. Slitiny neželezných kovů v moderním průmyslu. Studijní opora k předmětu, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 134 s. MACHEK, Václav. Kovové materiály 1: struktury kovových materiálů. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05248-8. MACHEK, Václav. Kovové materiály 3: speciální kovové materiály. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. ISBN 978-80-01-05685-1. BHADESHIA, H. K. D. H. a R. W. K. HONEYCOMBE. Steels: microstructure and properties. 4th Edition. Elsevier, 2017. ISBN 978-0-08-100270-4.

Doporučená literatura:

MICHNA, Š. aj. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4 PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu II. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, c2002. ISBN 80-7204-248-3 MACHEK, Václav. Kovové materiály 2: vlastnosti a zkoušení kovových materiálů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05527-4. ČÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0671-0. KRAUSS, George. Steels: processing, structure, and performance. Second edition. Materials Park: ASM International, 2016. ISBN 9781627080835.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia – 2 semestrální projekty. Závěrečné ověření výsledků: zkouška písemná (eventuálně ústní).

E-learning

LMS

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice ocelí, vliv vybraných austenitotvorných a feritotvorných prvků na strukturu a vlastnosti ocelí, vliv legujících a škodlivých prvků. Systémy označování ocelí. 2. Oceli pro zušlechtění, pružinové oceli - obecné požadavky na dané typy ocelí, základní chemické konstituce, mikrostruktura, základní vlastnosti 3. Hlubokotažné oceli, oceli pro automobilový průmysl - základní chemická konstituce, mikrostruktura, základní vlastnosti, svařitelnost ocelí 4. Oceli pro povrchové kalení a chemicko-tepelné zpracování, otěruvzdorné oceli - obecné požadavky a charakteristiky, základní vlastnosti a použití 5. Oceli korozivzdorné, žárovzdorné a žáropevné - základní chemická složení, mikrostruktura a vlastnosti 6. Nástrojové oceli – typy a jejich rozdělení dle chemického složení a dle pracovní aplikace 7. Rozdělení litin, podmínky tvorby grafitu, základní charakteristiky bílé a šedé litiny, tvárná a temperovaná litina. 8. Základní vlastnosti a rozdělení neželezných kovů a jejich slitin. 9. Hliník a jeho slitiny - rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. 10. Hořčík a jeho slitiny - rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. 11. Měď a její slitiny - rozdělení, legující prvky, struktura fází, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. 12. Nikl a jeho slitiny - rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. Niklové superslitiny. 13. Titan a jeho slitiny - rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, struktura, tepelné zpracování, vlastnosti a aplikace. 14. Ostatní neželezné kovy a jejich slitiny – Co, Pb, Sn, Zn, Li, Be, W, Nb, U, kovy vzácných zemin; legující prvky, vlastnosti a aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Individuální konzultace, vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.