653-2030/03 – Odpady a druhotné suroviny (OaDS)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět definovat základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství - student bude umět popsat základní metody využití a zneškodnění odpadů - student bude umět charakterizovat základní postupy pro získávání druhotných surovin a jejich aplikaci - student bude umět zhodnotit ekologická a ekonomická hlediska využití a zpracování odpadů jako druhotných surovin - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky pro oblast nakládání s odpady

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Exkurze

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku charakterizace odpadů a nakládání s nimi. Jsou popsány základní postupy pro využití a odstranění odpadů. Dále je uveden přehled základních technologií pro zpracování vybraných nekovových a kovových odpadů. Z jednotlivých postupů zpracování odpadů jsou definovány získané produkty včetně druhotných surovin získaných z procesů recyklace a možnosti jejich následné aplikace. Podrobněji jsou charakterizovány komunální odpady, bioodpady a vybrané průmyslové odpady. Také jsou definovány i omezující faktory pro zpracování odpadů, získávání a využití druhotných surovin.

Povinná literatura:

MALCHARCZIKOVÁ, J. Recyklace materiálů. 2019, E-book, VŠB-TUO, Ostrava, 201 s. KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor, 2014, 343 s. ISBN 978-80-86832-80-7. KIZLINK, Juraj. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. 3., upr. a rozš. vyd., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-884-7. WORRELL, E. a M. A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Amsterdam: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-396459-5. ASHBY, M. F. Materials and the environment: eco-informed material choice. Waltham: Elsevier Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-12-385971-6.

Doporučená literatura:

TAKÁČOVÁ, Z. a A. MIŠKUFOVÁ. Základné informácie o odpadoch. Equilibria, s.r.o., Košice, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. KIZLINK, J. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. CERM, Brno, 2014, 500 s. ISBN 978-80-7204-884-7. KISLINGEROVÁ, E. Cirkulární ekonomie a ekonomika: společenské paradigma, postavení, budoucnost a praktické souvislosti. Grada Publishing, Praha, 2021, 264 s. ISBN 978-80-271-3230-0. RAMACHANDRA RAO, S. R. Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes. Elsevier, London, 2006. ISBN 978-0-08-045131-2. GHOST, Sandham K., Ed. Circular Economy: Global Perspective. Springer, 2020, 453 s. ISBN 978-981-15-1051-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování testů, vypracování seminární práce, odevzdání protokolů z laboratorních prací nebo zprávy z exkurzí. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování testů, vypracování seminární práce, odevzdání protokolů z laboratorních prací nebo zprávy z exkurzí. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odpady – základní pojmy, druhy odpadů. Odpadové hospodářství, legislativa v OH. Postupy pro minimalizaci tvorby odpadů. Způsoby využití odpadů Způsoby odstranění odpadů. Základní postupy pro získávání druhotných surovin, využití druhotných surovin. Přehled technologií pro zpracování nekovových odpadů – příklady aplikace druhotných surovin. Přehled technologií pro zpracování kovových a kovonosných odpadů – příklady aplikace druhotných surovin. Problematika komunálních odpadů – charakteristika odpadů, možnosti jejich využití. Specifika nakládání s bioodpady – charakteristika odpadů, možnosti jejich využití. Vybrané průmyslové odpady – charakteristika odpadů, možnosti jejich využití. Omezující faktory pro zpracování odpadů, získávání a využití druhotných surovin. Životní prostředí a odpady. Nebezpečné odpady. Možnosti a postupy pro snížení negativního vlivu tvorby odpadů na životní prostředí, cirkulární ekonomika.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování testu, vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvování testu, vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.