653-2031/01 – Základy recyklačních technologií (ZRT)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat a charakterizovat vybrané typy běžných odpadů - student bude umět popsat základní postupy pro úpravu odpadů a třídění materiálů, používané metody a zařízení pro úpravu a separaci, základní recyklační technologie pro zpracování vybraných typů odpadů a možnosti využití získaných druhotných surovin - student bude umět zhodnotit ekologická a ekonomická hlediska zpracování odpadů a využití druhotných surovin - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky pro postupy zpracování běžných typů odpadů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na charakterizaci běžných typů odpadů a možnosti jejich zpracování na druhotné suroviny pomocí vybraných recyklačních technologií. Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními pojmy z oblasti odpadového hospodářství a postupy recyklace vybraných typů odpadů, včetně možností využití druhotných surovin. Dále jsou specifikovány metody úpravy odpadů a používané separační technologie. Mezi vybrané typy zpracování běžných odpadů patří odpady na bázi nekovových materiálů – odpadní polymery, sklo, papír, textil a vybrané typy kombinovaných odpadů včetně odpadů obsahujících ušlechtilé a vzácné kovy. Dále jsou charakterizovány odpady na bázi kovových materiálů – odpady hliníku, mědi, železa, zinku, cínu a olova. Nedílnou součástí je i přehled základní legislativy z oblasti odpadového hospodářství, problematika minimalizace tvorby odpadů, cirkulární ekonomika. Na zřetel jsou brána i ekologická a ekonomická hlediska zpracování odpadů a využití druhotných surovin.

Povinná literatura:

MALCHARCZIKOVÁ, J. Recyklace materiálů. 2019, E-book, VŠB-TUO, Ostrava, 201 s. KIZLINK, J. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. CERM, Brno, 2014, 500 s. ISBN 978-80-7204-884-7. BEŇO, Z. Recyklace: efektivní způsoby zpracování odpadů. Brno: Vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-214-4240-5. WORRELL, E. a M. A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Amsterdam: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-396459-5. ASHBY, M. F. Materials and the environment: eco-informed material choice. Waltham: Elsevier Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-12-385971-6.

Doporučená literatura:

TAKÁČOVÁ, Z. a A. MIŠKUFOVÁ. Základné informácie o odpadoch. Equilibria, s.r.o., Košice, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. KISLINGEROVÁ, E. Cirkulární ekonomie a ekonomika: společenské paradigma, postavení, budoucnost a praktické souvislosti. Grada Publishing, Praha, 2021, 264 s. ISBN 978-80-271-3230-0. RAMACHANDRA RAO, S. R. Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes. Elsevier, London, 2006. ISBN 978-0-08-045131-2. GHOST, Sandham K., Ed. Circular Economy: Global Perspective. Springer, 2020, 453 s. ISBN 978-981-15-1051-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování testů, vypracování seminární práce, odevzdání protokolů z laboratorních prací. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování testů, vypracování seminární práce, odevzdání protokolů z laboratorních prací. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy a definice – odpad, druhy odpadů. Odpadové hospodářství, legislativa. Základní možnosti využití odpadů, charakteristika běžných typů odpadů. Recyklace, základní recyklační technologie, druhotné suroviny. Úprava odpadů a třídění materiálů, používané metody a zařízení pro úpravu a separaci. Odpadní polymery – základní recyklační technologie pro jejich zpracování. Odpadní sklo, papír, textil – základní recyklační technologie pro jejich zpracování. Vybrané kombinované odpady – základní recyklační technologie pro jejich zpracování. Odpady hliníku, odpady mědi – základní recyklační technologie pro jejich zpracování. Odpady železa, zinku, cínu, olova – základní recyklační technologie pro jejich zpracování. Odpady obsahující ušlechtilé kovy – základní recyklační technologie pro jejich zpracování. Cirkulární ekonomika, minimalizace tvorby odpadů, životní cyklus výrobku. Možnosti využití odpadů z ekologického a ekonomického hlediska. Aspekty omezující využití odpadů, míra využitelnosti vybraných odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování testu, vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvování testu, vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.