653-2032/01 – Bakalářský seminář I (BS I)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti a dovednosti: student bude umět: - kriticky hodnotit odbornou literaturu související s tématem bakalářské práce - hodnotit na základě provedeného literárního rozboru publikované experimentální údaje - dohledat relevantní výsledky z publikovaných experimentů - popsat principy související s tématem bakalářské práce - provádět relevantní analýzu vlastních experimentálně získaných dat

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zřízen jako nástroj podporující činnost vedoucího a konzultanta(ů) bakalářské práce. Na základě zadání zpracovává student závěrečnou práci (literární rešerše, poznatky, výsledky experimentů ap.). Dále dle pokynů vedoucího práce vykonává praxi v laboratořích, zkušebnách nebo v provozním závodě.

Povinná literatura:

[1] Odborná literatura (česká a zahraniční) podle zadání bakalářské práce. [2] ČSN ISO 690 Bibliografické citace:obsah, forma, struktura. Praha:ČNI, 1996. 31 s. [3] SN ISO 690-2 Bibliografické citace: část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: ČNI, 2000. 24 s.

Doporučená literatura:

[1] ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. [2] LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1 [3] MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, průběžná kontrola zadaných úkolů a diskuze ke zpracovaným částem práce.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Konzultace, průběžná kontrola zadaných úkolů a diskuze ke zpracovaným částem práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student vypracuje a vyhodnotí literární rešerši v rámci zadaného tématu, ve spolupráci s vedoucím, případně s konzultantem provede samostatně experimentální práce a vyhodnotí dosažené výsledky, provede analýzu a syntézu v souladu s provedenou rešerší.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Splnění zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní