653-2033/01 – Bakalářský seminář II (BS II)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity15
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10
kombinovaná Zápočet 0+25

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - provést vhodný výběr odborné literatury týkající se tématu bakalářské práce - zpracovat poznatky z odborné literatury ve formě rešerše k danému tématu a tyto informace aplikovat na dosažené experimentální údaje - dohledat relevantní výsledky z publikovaných experimentů a provést jejich srovnání nebo hodnocení - orientovat se v oblasti základních pojmů a principů souvisejících s tématem bakalářské práce - provést relevantní analýzu zjištěných teoretických faktů k danému tématu a případně i vlastních experimentálně získaných dat

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský seminář je důležitou součástí výuky bakalářského studia. Studenti si v rámci praktického řešení zadané problematiky ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků v praxi. Praxe bude dle možnosti zaměřena do oblasti možného uplatnění studenta. Součástí předmětu mohou být také exkurze (i vícedenní) do oborově zaměřených podniků a institucí v ČR. Student vypracuje a vyhodnotí literární rešerši v rámci zadaného tématu. Ve spolupráci s vedoucím, případně s konzultantem provede samostatně experimentální práce a vyhodnotí dosažené výsledky, provede analýzu a syntézu v souladu s provedenou rešerší.

Povinná literatura:

[1] Odborná literatura (česká a zahraniční) bude zadána posluchači individuálně podle tématu bakalářské práce. [2] Zásady pro vypracování bakalářské práce. VŠB-TU, FMMI. Aktuální verze dostupná z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/. [3] ČSN ISO 690 Bibliografické citace:obsah, forma, struktura. Praha: ČNI, 1996. [4] ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace: část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: ČNI, 2000.

Doporučená literatura:

[1] ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5. [2] LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-021-8. [3] MICHALÍK, P., Z. ROUB a V. VRBÍK. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-828-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, průběžná kontrola dosažených výsledků

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit znalosti z metalurgie a nauky o materiálech zvýšit úroveň jazykových znalostí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Samostatné zpracování písemné zprávy na zadané téma. - Konzultace s praktickou aplikací zadané problematiky v oblasti recyklací materiálů; - Dokončení bakalářské práce; - Připrava obhajoby bakalářské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Konzultace, odevzdání bakalářské práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace, odevzdání bakalářské práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní